Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

Geltic bear för första gången på distans

Efter ett års uppehåll med anledning av pandemin kunde återigen övningen Geltic Bear, en av Hemvärnets största stabs- och ledningsträningsövningar, genomföras. I augusti övade Militärregion Syd (MR S) under fem dygn och för första gången genomfördes övningen på distans.

Geltic Bear är en av Hemvärnets största övningar som omfattar huvuduppgifterna; bevaka, skydda och störa. Det är en årlig stabs- och ledningsövning där hemvärnsbataljonsstaberna övar sin ledningsförmåga vid kris, fred och väpnat angrepp. Under övningen samverkar staberna tillsammans med samhällsfunktioner som Polis och räddningstjänst, vilket gör Geltic Bear till en riktigt verklighetstrogen totalförsvarsövning. I och med att övningen var distribuerad, det vill säga delvis på distans, var övningsledningen på plats i Enköping och hemvärnsbataljonerna vid sina respektive militärregioner. Totalt deltog elva hemvärnsbataljoner.

Geltic Bear är ett av Hemvärnets Stridsskolas (HvSS) största uppdrag under året och stora delar av skolans personal deltar. Överstelöjtnant Per-Magnus Nilsson är tillförordnad skolchef och övningsledare för årets Geltic Bear. Han är positiv till att övningen kunde genomföras:

- Äntligen har Geltic Bear 2021 kunnat genomföras. Jag uppfattar att alla deltagare har uppskattat övningen och kunnat utvecklas i sin egen befattning. Genom ett stort fokus på lärande med bra stöd från stabsinstruktörer har hemvärnsbataljonsstaberna utvecklats och nått målsättningarna med övningen. I och med att övningen varit distribuerad innebär det att staberna har verkat mer verklighetsnära från sin egen stabsplats med egna skarpa sambandsmedel och riktiga avstånd till högre chef. Att öva verklighetsnära med rätt material har varit mycket uppskattat av övningsdeltagarna. Tack till alla för bra insats. Tack vare stort engagemang och vilja från alla deltagare blev övningen bra, säger Överstelöjtnant Per-Magnus Nilsson.

Löjtnant Sophie Lindgren och Kapten Karl-Marcus Johansson deltar för första gången i övningen och är på plats tillsammans med övningsledningen i Enköping. De arbetar vid Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) i Uppsala och under övningen är deras uppgift att där de stöttar med funktionsuppföljning, utbildning och mentorering.

- FMUndSäkC har varit med och stöttat tidigare år och kommer även göra det framöver. Geltic Bear är en temperaturmätare för hur underrättelsetjänsten mår. På så sätt kan vi se över vad som behöver tillgodoses och utveckla det, säger Karl-Marcus Johansson.

Både Sophie och Karl-Marcus har ett förflutet inom Hemvärnet från tiden innan de blev anställda inom Försvarsmakten.

- Det bästa med Hemvärnet är att den goda stämningen och personalens engagemang, säger Sophie Lindgren.

Hela övningen genomförs mot bakgrund av ett scenario, ett slags spel där nya skeenden eller spelkort presenteras allteftersom. Scenariot beskriver en situation som eskalerar från ett ansträngt fredsläge via höjd beredskap och kulminerar i ett krigsutbrott. Spelledningen lägger in olika spelkort som hemvärnsbataljonsstaberna får agera på. Deltagarna samverkar under spelets gång med Polisen, räddningstjänst, hamnar, flyg och kommunrepresentanter.

John Sigurdsson är reservofficer och har tidigare varit lärare vid HvSS. Idag är han polis och deltar för fjärde gången i Geltic Bear där han är med som polis i övningsscenariot. Totalt är det tre stycken poliser på plats för övningen samt en militärpolis (MP). Polisen samverkar med hemvärnsbataljonsstaberna genom videosamtal och telefon. Sigurdsson berättar att han upplever samarbetet mellan Polisen och hemvärnsbataljonsstaberna som gott trots att övningen sker på distans, men hoppas att den framöver sker på plats:

- Det absolut bästa med övningen är att få träffa allt folk som hör till bataljoner från hela landet. Jag hoppas vi kan ses och få öva på plats tillsammans framöver, det är alltid lättare att samverka face-to-face.

Publicerad: 2021-09-06, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-06

2021-12-02

Strisim intar nya lokaler på HvSS

Läs artikeln

2021-11-18

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

Läs artikeln

2021-11-08

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 2 av 2

Läs artikeln

2021-11-01

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Läs artikeln

2021-10-29

Utbildningsfältövning i Östersund

Läs artikeln

2021-10-26

Besök från Karlberg i helgen

Läs artikeln

2021-10-21

Attachébesök på HvSS

Läs artikeln

2021-10-15

Ny kurs på HvSS inför 2022

Läs artikeln

2021-10-07

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Läs artikeln

2021-10-05

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Läs artikeln

2021-10-01

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

Läs artikeln

2021-09-27

En övning i samverkan

Läs artikeln

2021-09-17

"Hunden kan man sällan lura"

Läs artikeln

2021-09-15

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Läs artikeln

2021-09-13

HvSS kurskatalog 2022

Läs artikeln

2021-09-06

Geltic bear för första gången på distans

Läs artikeln

2021-08-27

Start för Geltic Bear 2021

Läs artikeln

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan