Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Hemvärnets Stridsskola

Klicka här för att läsa mer om Hemvärnets Stridsskola

En övning i samverkan

Stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear 2021 är avslutad. Övningen är ett av Hemvärnets Stridsskolas (HvSS) största uppdrag under året. Vid årets övning lades extra stort fokus på att öva samverkan med bland annat samhällsbärande civila funktioner som Polis, räddningstjänst och kommuner som har en viktig nyckelroll i övningen.

Representanter för kommuner bildar tillsammans med Polis, räddningstjänst, hamn, flyg och regioner en övningsfunktion som kallas Whitecell. Whitecell representerar det civila samhällsskyddet och övar  tillsammans med hemvärnsbataljonsstaberna på samverkan vid kris, fred och väpnat angrepp. 

Övningen är den andra i sitt led som genomförs distribuerat, det vill säga att den genomförs delvis på distans. Det innebär att hemvärnsbataljonsstaberna övar hos sina respektive militärregioner. Samtidigt befinner sig övningsledningen tillsammans med funktioner som Whitecell på plats vid Ledningsregementet i Enköping. Tidigare i augusti genomfördes övningen tillsammans med Södra militärregionen (MR S) och nu i september övade Norra militärregionen (MR N). Totalt har 19 hemvärnsbataljonsstaber deltagit i övningen.

På plats i Enköping befann sig bland annat Malin Dreifaldt som jobbar på säkerhetsenheten vid Västerås kommun. Tillsammans med fyra kollegor representerar Malin åtta kommuner inom Norra militärregionens område samt tillhörande grannkommuner och privata näringslivet. Kommunen stöttar bland annat genom att bistå hemvärnsbataljonsstaberna med praktisk information som de behöver för att genomföra olika moment. Det kan handla om hur många lastbilar som finns tillgängliga eller om det finns en idrottsanläggning för soldaterna att husera i. Malin Dreifaldt har varit engagerad inom Försvarsmakten i närmare 26 år och deltar nu vid sin 14:e Gelticövning. Hon representerar bland annat rollen som kommunchef och väl införstådd i frågor som rör fordon och säkerhet. 

-    Vi spelar nog närmare 100 roller per övning, säger Malin. Vi kan erbjuda hemvärnsbataljonsstaberna olika lösningar om de är tydliga i sin kommunikation med vad de behöver. Det är viktigt att samverkan sker tidigt och bra att bataljonerna ser vinningen i att samverka.

På plats i Enköping och som en del av Whitecell befinner sig även tre representanter för Polisen. De bedriver ett nära samarbete tillsammans med kommunrepresentanterna under hela övningen.  

-    Polisens främsta uppgift i övningen är att utbilda hemvärnsbataljonsstaberna i hur de ska kommunicera med civilstödet, säger Rickard Lindberg som är biträdande chef för Whitecell och tidigare polis. 

Samtliga funktioner i Whitecell stämmer av regelbundet med såväl övningsledningen som hemvärnsbataljonsstaberna. Där övar de samverkan kring bland annat ekonomi, logistik och kommunikation. 

-    Vi har fått med oss massor från de år vi har varit här. Vi måste kunna förbereda vår personal för ett skarpt läge och vi får med oss massor med kunskap för det, säger Malin Dreifaldt.

Läs mer om Geltic Bear där MR S deltog i övningen.

Publicerad: 2021-09-27, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-27

2021-11-18

På bron med Hemvärnet och Sjöfartsverket

Läs artikeln

2021-11-08

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 2 av 2

Läs artikeln

2021-11-01

Hemvärnets stridsdagar vid HvSS. Del 1 av 2

Läs artikeln

2021-10-29

Utbildningsfältövning i Östersund

Läs artikeln

2021-10-26

Besök från Karlberg i helgen

Läs artikeln

2021-10-21

Attachébesök på HvSS

Läs artikeln

2021-10-15

Ny kurs på HvSS inför 2022

Läs artikeln

2021-10-07

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Läs artikeln

2021-10-05

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Läs artikeln

2021-10-01

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

Läs artikeln

2021-09-27

En övning i samverkan

Läs artikeln

2021-09-17

"Hunden kan man sällan lura"

Läs artikeln

2021-09-15

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Läs artikeln

2021-09-13

HvSS kurskatalog 2022

Läs artikeln

2021-09-06

Geltic bear för första gången på distans

Läs artikeln

2021-08-27

Start för Geltic Bear 2021

Läs artikeln

2021-06-30

Sommarhälsning från HvSS

Läs artikeln

2021-06-23

Ny skolchef på HvSS i augusti

Läs artikeln

2021-06-18

Ledarskap och självkännedom

Läs artikeln

2021-06-11

Skyddsvaktsutbildning på HvSS

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan