Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Centrala musikrådet

Klicka här för att läsa mer om Centrala musikrådet

Musikstämma 2019

Hemvärnets centrala musikråd (CMR) fick förnyat förtroende vid musikstämman 2019. Valberedningen hade föreslagit omval av samtliga ledamöter, vilket stämman beslutade.
– Jag är stolt och glad för det förnyade förtroendet säger Anna Engman, ordförande i CMR.

Musikstämman genomfördes den 23 mars 2019 på Hemvärnets stridsskola i Vällinge. Totalt var 22 av de 25 hemvärnsmusikkårerna representerade på stämman. Stämman godkände verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningarna för de gångna två åren. CMR fick även ansvarsfrihet för samma period.

Samtliga ledamöter i CMR fick förnyat förtroende och omvaldes. Stämman godkände budgeten för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 och behandlade även en motion från Hemvärnets musikkår Skaraborg om ny musik för blåsorkester. I motionen föreslogs att CMR ska verka för och ta ansvar för att det ges ut ny musik för blåsorkester som passar hemvärnsmusikens besättning och uppdrag.

Av CMR:s yttrande över motionen framgår att CMR förstår andemeningen i motionen och ser behovet av ny musik, men att det är en alltför stor uppgift för CMR inom ramen för nuvarande resurser. Vidare pekar CMR på att det köps in nya arrangemang och att det finns pengar avsatta för inköp av noter, samt att Arméns musikkår har mycket nyskrivet material som hemvärnsmusikkårerna kan ta del av. CMR föreslog därför att motionen skulle avslås, vilket också blev stämmans beslut.

Ledamöter i CMR som valdes på musikstämman 2019

  • Ordförande: Anna Engman, Hemvärnets musikkår Jämtland
  • Vice ordförande: Jan Olof Svensson, Hemvärnets musikkår Lund
  • Sekreterare: Gunnar Preifors, Hemvärnets musikkår Göteborg
  • Kassör: Eva Hellström, Hemvärnets musikkår Borlänge
  • Ledamot: Ingemar Badman, Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna
  • Ledamot: Leif Wangin, Hemvärnets musikkår Östergötland

Utöver dessa sex ledamöter i CMR som valdes på stämman, ingår även Lars Olsson som rikshemvärnsrådets representant.

Publicerad: 2019-03-23, Centrala musikrådet
Uppdaterad*: 2019-03-23

2021-04-11

Stig Norberg utsedd till Hemvärnets hedersmusiker 2019

Läs artikeln

2019-03-23

Musikstämma 2019

Läs artikeln

2019-03-23

Treårig utbildningsplan för hemvärnsmusiken

Läs artikeln

2019-03-23

Inbjudan till stavförarseminarium 2019

Läs artikeln

2019-01-16

Hedersmusiker 2017

Läs artikeln

2018-09-02

CMR avtackar rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-04-08

Hemvärnstrumslagare redo för högvakt med vaktparad

Läs artikeln

2018-03-25

Mycket information på musikmöte

Läs artikeln

2018-03-24

CMR tackar av Olle Hermansen

Läs artikeln

2018-03-24

Hemvärnsmusiken en viktig del av krigsorganisationen

Läs artikeln

2018-01-18

Möt Birgitta Yman, CMR:s notmarsk

Läs artikeln

2017-03-18

Två nya ledamöter i Hemvärnets centrala musikråd

Läs artikeln

2016-05-17

Hemvärnets stavförare förberedda för högvakt

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan