Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Rikshemvärnsavdelningen

Klicka här för att läsa mer om Rikshemvärnsavdelningen

Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

FÖRSVARSMAKTENS ÅTGÄRDER

Försvarsmakten följer noggrant utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör kontinuerliga bedömningar om behov av åtgärder. 

Försvarsmakten har påbörjat planeringsverksamhet mot bakgrund av vår samhällsviktiga funktionalitet och händelseutvecklingen rörande smittspridningen av viruset Covid-19/Corona. Syftet är att genomföra förberedande planering för att kunna hantera olika händelseutvecklingar som kan påverka Försvarsmaktens beredskap, insatser, stöd till samhället och verksamhet i övrigt. Förväntat resultat är handlingsplaner för olika händelseutvecklingar såsom till exempel riktlinjer för resor, möten, övningar, förhållningssätt vid befarad sjukdom.

Försvarsmakten kommer löpande att uppdatera med information och riktlinjer. På Folkhälsomyndighetens webbsida uppdateras informationen om Covid-19/Corona löpande.
 

UPPDATERADE RIKTLINJER 6 MAR 2020

 1. God handhygien ska tillämpas, och förutsättningar för detta ska omedelbart skapas på samtliga platser där Försvarsmaktens personal verkar.
 2.  Särskild uppmärksamhet ska iakttas på influensaliknande symptom. Vid symptom ska medarbetare stanna hemma, sjukanmäla sig enligt ordinarie rutiner och därefter kontakta 1177 vårdguiden för korrekt omhändertagande.
 3. Tjänsteresor till områden där Folkhälsomyndigheten har angett konstaterad smittspridning, och besök av person utom Försvarsmakten som de senaste 14 dagarna vistats i områden med konstaterad smittspridning, är inte tillåtet. Beslut om undantag fattas av lägst OF 7 samt C SFL. 
 4. Försvarsmakten avråder från privata resor till områden med konstaterad smittspridning.
 5. Medarbetare som varit i områden med konstaterad smittspridning ska iaktta särskild uppmärksamhet på eget (eller närståendes) allmänna fysiska tillstånd. Om influensaliknande symptom uppstår inom 14 dagar ska medarbetaren stanna hemma, sjukanmäla sig enligt ordinarie rutiner och därefter kontakta 1177 vårdguiden för korrekt omhändertagande.
 6. Om närstående till Försvarsmaktens personal rest i områden med konstaterad smittspridning de senaste 14 dagarna och uppvisar influensaliknande symptom, ska medarbetaren hemförlovas med lön i väntan på provsvar från de anhöriga.
 7. Medarbetare som tjänstgör i internationell operation eller organisation ska följa operationens eller organisationens riktlinjer. Försvarsmaktens reserestriktioner ska dock beaktas.
 8. Om medarbetare insjuknar av coronaviruset i ett internationellt operationsområde, så ska personal med lindriga symptom vårdas på plats. Personal med allvarliga symptom, och som inte kan vårdas på plats i operationsområdet, ska evakueras till Sverige.
 9. Om sjukdom orsakad av coronavirus konstateras i en internationell operation, ska nationella stöd- och besöksresor till aktuellt område begränsas. Beslut om att genomföra resa fattas i dessa fall av minst OF 7 samt C SFL.
   

SMITTSPRIDNING

Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, framförallt genom droppsmitta (stora droppar). Allt talar för att endast sjuka individer är smittsamma, inte under den s.k. inkubationstiden (tiden mellan smittotillfället tills sjukdomen debuterar) som anges till 1-14 dagar. Det finns inget vaccin mot coronaviruset. Munskydd har ingen skyddande effekt. Speciell skyddsutrustning inklusive andningsskydd finns till sjukhuspersonal som vårdar smittade, sjuka patienter.

Symtomen från coronaviruset liknar de symtom som man får vid influensa men har du inte varit i de drabbade områdena de senaste 14 dagarna finns det inte anledning att misstänka att du fått det nya coronaviruset.

Anm. Av smittskyddslagens 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. En arbetstagare som inte följer expertmyndigheternas rekommendationer med anledning av coronaviruset kan inte anses uppfylla denna skyldighet. Om arbetstagaren väljer att åka till ett område med smittspridning, får arbetstagaren ta konsekvenserna av detta beslut. Lön kommer inte att i ett sådant fall betalas ut enligt ovanstående riktlinjer. 
 

OMRÅDEN MED KONSTATERAD SMITTSPRIDNING

Enstaka fall har upptäckts i Sverige men det finns inga tecken till smittspridning i Sverige. Denna risk bedöms enligt Folkhälsomyndigheten som måttlig tills vidare utifrån erfarenheter från andra länder.

Länder med konstaterad smittspridning: Kina, Sydkorea, norra Italien samt Iran.
 

BAKGRUND

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i staden Wuhan i provinsen Hubei, centrala Kina.  Det nya coronaviruset, som ger upphov till sjukdomen covid-19, är släkt med SARS-coronavirus som orsakade ett världsomspännande utbrott 2002-2003. 

WHO beslöt den 30 januari att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, Public Emergency of International Concern (PHEIC), för att samordna länders resurser för att gemensamt begränsa utbrottet. 

Som ett led i detta har den svenska regeringen 2 februari, efter hemställan från Folkhälsomyndigheten, beslutat att klassa covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Beslutet stärker den svenska beredskapen genom att det finns juridiska möjligheter att vidta åtgärder som exempelvis karantän och isolering av smittsamma eller sjuka personer. Risken för detta bedöms dock för närvarande av Folkhälsomyndigheten som mycket låg.
 

Publicerad: 2020-03-11, Rikshemvärnsavdelningen
Uppdaterad*: 2020-03-11

2021-03-10

Undersökning av Hemvärnssoldater

Läs artikeln

2021-02-18

Nytt baskertecken till Hemvärnet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-05-20

Lediga jobb: stabsofficer till rikshemvärnschefens stab

Läs artikeln

2020-05-20

Håll igång med Försvarsmaktens träningsapp

Läs artikeln

2020-05-11

Hemvärnet fortsatt förlängt inställande av verksamhet till den 30 augusti

Läs artikeln

2020-04-23

Försvarsmakten stöttar med insamling av provtagningar Covid-19

Läs artikeln

2020-04-16

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar – Skåpbil 8T

Läs artikeln

2020-04-08

Hemvärnet förlänger inställande av verksamhet till 28 juni

Läs artikeln

2020-03-23

Frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater

Läs artikeln

2020-03-11

Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

Läs artikeln

2020-01-17

FM VIND 2019

Läs artikeln

2019-02-22

Ny provordning för hundekipage fastställd av Flygvapenchefen

Läs artikeln

2018-09-24

Tackbrev från Regeringskansliet

Läs artikeln

2018-09-01

Chefsöverlämningen av Rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-08-07

Handboken Hemvärn 2018 är fastställd

Läs artikeln

2017-09-20

Aurora17

Läs artikeln

2017-05-03

Rikshemvärnschefens chefsmöte

Läs artikeln

2016-12-21

Ny utbetalningsrutin för dagpenning

Läs artikeln

2015-09-01

Motionsarbete på Rikshemvärnsavdelningen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan