Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Rikshemvärnsavdelningen

Klicka här för att läsa mer om Rikshemvärnsavdelningen

Frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater

Inga hemvärnsförband har för närvarande fått uppgifter som innebär att de har höjd beredskap. Samtliga hemvärnsförband har i dagsläget grundberedskap. Det innebär att alla hemvärnssoldater som tjänstgör vid stödinsatser i samband med Coronaviruset, Covid – 19, gör det frivilligt.

Hemvärnssoldater med samhällsviktiga civila arbeten ska endast i undantagsfall delta i stödinsatser i Hemvärnet och efter godkännande av sin civila arbetsgivare. Hemvärnet har en hög grundberedskap och hemvärnsbataljoner ska alltid kunna verka inom ett dygn (24 timmar) samt med mindre delar, enskilda hemvärnssoldater och mindre enheter, inom några timmar (6 timmar). Hemvärnssoldater ska så snabbt som möjligt inställa sig vid ”aktivering” eller vid stöd till samhället, även när det inte är kris eller ett väpnat angrepp. Jämför t.ex. bränderna under 2018.

Frågor från media hänvisas till MR M Kommunikationschef Erica Dahlquist, 070-848 55 96 och Janett Broms, kommunikationschef på Hemvärnets stridsskola, 070 850 45 25.

Hemvärnssoldater kontaktar sin högre chef eller utbildningsgrupp.

Frågor och svar

Vad gäller för ersättning?
Svar: Vid stödinsatser ersätts hemvärnsoldater enligt LSO, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, eller anställs av Försvarsmakten eller berörd myndighet. 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778

Vilka är beredskapsgraderna för Hemvärnet?
Svar: Hemvärnsförband är alltid mobiliserade för att klara beredskapskraven och ”aktiveras” vid höjd beredskap. Hemvärnsförbandens beredskapsgrader utgörs av ”grundberedskap” (frivilligt att tjänstgöra),”hemvärnsberedskap” (plikt att tjänstgöra). Vid beredskapshöjning eller krig (höjd beredskap, hemvärnsberedskap) är hemvärnssoldater skyldiga att tjänstgöra enligt regeringens eller överbefälhavarens bestämmande. Tjänstgöringen fullgörs enligt förbandschefens order.

Vad innebär Grundberedskap (frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater)?
Svar: Under grundberedskap är hemvärnssoldater endast ”efter särskilt åtagande och efter utbildning” skyldiga (separat kontrakt eller anställning) att tjänstgöra i Hemvärnet för:
1. bevakning i samband med verksamhet enligt förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen),
2. bevakning av skyddsobjekt enligt 4 § 2 eller 4 – 6 lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,
3. räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och
4. verksamhet i samband med att Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt föreskrift i lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

Hemvärnssoldaters ansvar under grundberedskap:

  • Att hemvärnsutrustningen är vårdad, funktionsduglig och lättillgänglig.
  • Att ha uppdaterade kontaktuppgifter till sin högre chef och sin grupp.
  • Att meddela sin militära chef om man åker bort en längre tid och inställelsetiden överskrider ett dygn.
  • Att familjens hemberedskap är tillräcklig för att klara en samhällskris.

Vad innebär Hemvärnsberedskap (plikt)?

Svar: Vid höjd beredskap eller efter särskilt beslut av regeringen ska hemvärnsförbanden inta hemvärnsberedskap. Om Försvarsmakten har gjort framställning om hemvärnsberedskap hos regeringen och landets försvar eller säkerhet kräver att Hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten besluta om hemvärnsberedskap för tiden intill dess att regeringen meddelat beslut i frågan. Hemvärnsberedskap innebär att hemvärnssoldater omedelbart åker till sin inställelseplats och att hemvärnsförbanden påbörjar lösande av sina förstahandsuppgifter.

Publicerad: 2020-03-23, Rikshemvärnsavdelningen
Uppdaterad*: 2020-03-24

2021-03-10

Undersökning av Hemvärnssoldater

Läs artikeln

2021-02-18

Nytt baskertecken till Hemvärnet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-05-20

Lediga jobb: stabsofficer till rikshemvärnschefens stab

Läs artikeln

2020-05-20

Håll igång med Försvarsmaktens träningsapp

Läs artikeln

2020-05-11

Hemvärnet fortsatt förlängt inställande av verksamhet till den 30 augusti

Läs artikeln

2020-04-23

Försvarsmakten stöttar med insamling av provtagningar Covid-19

Läs artikeln

2020-04-16

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar – Skåpbil 8T

Läs artikeln

2020-04-08

Hemvärnet förlänger inställande av verksamhet till 28 juni

Läs artikeln

2020-03-23

Frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater

Läs artikeln

2020-03-11

Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

Läs artikeln

2020-01-17

FM VIND 2019

Läs artikeln

2019-02-22

Ny provordning för hundekipage fastställd av Flygvapenchefen

Läs artikeln

2018-09-24

Tackbrev från Regeringskansliet

Läs artikeln

2018-09-01

Chefsöverlämningen av Rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-08-07

Handboken Hemvärn 2018 är fastställd

Läs artikeln

2017-09-20

Aurora17

Läs artikeln

2017-05-03

Rikshemvärnschefens chefsmöte

Läs artikeln

2016-12-21

Ny utbetalningsrutin för dagpenning

Läs artikeln

2015-09-01

Motionsarbete på Rikshemvärnsavdelningen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan