Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Rikshemvärnsavdelningen

Klicka här för att läsa mer om Rikshemvärnsavdelningen

Hemvärnet förlänger inställande av verksamhet till 28 juni

Kopplat till de påfrestningar Sverige utsätts för genom Covid-19 har rikshemvärnschefen beslutat att ställa in Hemvärnets övnings- och kursverksamhet från 4 maj till söndag 28 juni. Beslutet omfattar även frivilligorganisationernas verksamhet.

Följande aktiviteter påverkas:

  • Centrala firandet i Stockholm av Hemvärnet 80 år den 29 maj flyttas till december 2020.
  • Själva högtidsdagen för Hemvärnet 80 år den 29 maj kommer att uppmärksammas och högtidlighållas genom sociala medier och en jubileumsfilm.
  • Uniform på jobbet-dagen den 29 maj flyttas till december 2020.
  • Ak4 SM/RM Pistol ställs in och genomför som planerat 2021.
  • Verksamheten i de frivilliga försvarsorganisationerna är ställd till söndag 28 juni. Försvarsmakten och de olika frivilliga försvarsorganisationerna ser över vilken verksamhet som kan flyttas eller omplaneras. För detaljerad information hänvisas till respektive organisation samt Försvarsmaktens hemsida för generell information.

Genom att vidta dessa åtgärder bidrar Hemvärnet till minskad smittspridning, säkerställer Försvarsmaktens operativa förmåga, handlingsfrihet och uthållighet att kunna hantera stödbegäran från samhället.

Frågor och svar

F: Vilken verksamhet kommer att genomföras i stället för FMÖ20?

S: Respektive militärregion och P 18, planerar för utökad kompletterande utbildning (KU) under hösten, för de hemvärnsförband som påverkats i perioden v 012 - 026. Vi ser även över möjligheten att utöka antalet introduktionsutbildningar under hösten. Respektive utbildningsgrupp och militärregion kommer att informera sina hemvärnsförband under planeringen samt när en ny verksamhetsplan finns.

För den frivilligverksamhet som är direkt kopplad till Hemvärnet hänvisas till aktuell organisation, utbildningsgrupp eller militärregion. Det sker nu en gemensam översyn av den planerade verksamheten.

F: Hur får hemvärnssoldaterna information? 

S: Följ Förvarsmaktens (forsvarsmakten.se) och Hemvärnets (hemvarnet.se) hemsidor i första hand. Vad gäller verksamhet istället för FMÖ20 kommer respektive utbildningsgrupp och militärregion att informera sina hemvärnsförband under planeringen samt när en ny verksamhetsplan finns.

F: Vad innebär det för Hemvärnets högvakt den 29 maj?

S: För att minimera smittspridning i samband med resande har redan Försvarsmakten förändrat högvaktens genomförande. Det innebär att det är förbanden i Stockholmsregionen som genomför högvakten fram till sommaren. Utöver det genomförs inte heller de mer statsceremoniella delarna som exempelvis musikkår i samband med vaktavlösningarna.

F: Firandet av Hemvärnet 80 år var ju tänkt att fokusera på hemvärnssoldaternas familjer. Vad säger ni till de anhöriga som kanske blir besvikna nu när de inte får uppleva konserter och regementsbesök?

S: Vi tycker förstås att det är tråkigt att inte kunna fira jubileet och få synliggöra och högtidlighålla Hemvärnet som planerat över året. Nu kommer respektive chef för militärregionerna och chefen för P 18 att överse firandet och informerar sina hemvärnssoldater med familjer och anhöriga.

F: Hur blir det med rikshemvärnschefens ungdomstävling och HV-patrull i augusti?

S: Beslut kommer senast 1 maj.

 
 

Publicerad: 2020-04-08, Rikshemvärnsavdelningen
Uppdaterad*: 2020-04-08

2021-03-10

Undersökning av Hemvärnssoldater

Läs artikeln

2021-02-18

Nytt baskertecken till Hemvärnet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-05-20

Lediga jobb: stabsofficer till rikshemvärnschefens stab

Läs artikeln

2020-05-20

Håll igång med Försvarsmaktens träningsapp

Läs artikeln

2020-05-11

Hemvärnet fortsatt förlängt inställande av verksamhet till den 30 augusti

Läs artikeln

2020-04-23

Försvarsmakten stöttar med insamling av provtagningar Covid-19

Läs artikeln

2020-04-16

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar – Skåpbil 8T

Läs artikeln

2020-04-08

Hemvärnet förlänger inställande av verksamhet till 28 juni

Läs artikeln

2020-03-23

Frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater

Läs artikeln

2020-03-11

Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

Läs artikeln

2020-01-17

FM VIND 2019

Läs artikeln

2019-02-22

Ny provordning för hundekipage fastställd av Flygvapenchefen

Läs artikeln

2018-09-24

Tackbrev från Regeringskansliet

Läs artikeln

2018-09-01

Chefsöverlämningen av Rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-08-07

Handboken Hemvärn 2018 är fastställd

Läs artikeln

2017-09-20

Aurora17

Läs artikeln

2017-05-03

Rikshemvärnschefens chefsmöte

Läs artikeln

2016-12-21

Ny utbetalningsrutin för dagpenning

Läs artikeln

2015-09-01

Motionsarbete på Rikshemvärnsavdelningen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan