Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Rikshemvärnsavdelningen

Klicka här för att läsa mer om Rikshemvärnsavdelningen

Handboken Hemvärn 2018 är fastställd

Den nya utgåvan av handbok för Hemvärnet, HvH 2018, har fastställts. Handboken syftar till att ge en samlad bild av Hemvärnets verksamhet och ska ge anvisningar och handledning kring många förekommande frågor.

Handbok Hemvärnet innehåller anvisningar med förklaringar och beskrivningar avseende Hemvärnets utbildningssystem och hur hemvärnsförbanden i krigsorganisationen övas och vidmakthålls.

Den består av tre delar:  Del 1. Grundläggande anvisningar, organisation, uppgifter och förmåner. Del 2. Hemvärnets utbildningssystem. Del 3. Rikshemvärnschefens generella anvisningar för utbildningsverksamhet.

Syftet med handboken är att tydliggöra Hemvärnets utbildningssystem för hemvärnsförbandens chefer på bataljons- och kompaninivå samt de chefer vid organisationsenheter som har uppgift att vidmakthålla eller stödja hemvärnsförbanden.

Handboken ger vägledning till chefer, administratörer och utbildare av hemvärnsförband, främst vid organisationsenheter med vidmakthållande och utbildningsansvar, t.ex vid utbildningsgrupper och HvSS.

Vidare är handboken som en allmän informationskälla för den som har behov av faktauppgifter kring hemvärnsförbandens uppgifter och verksamhet samt Hemvärnets utbildningssystem.

Handboken utgör en sammanställning av avgörande bestämmelser och förutsättningar förhemvärnsförbandens verksamhet.

I handboken hänvisas till aktuella förordningar, föreskrifter, beslut och av Försvarsmakten utgivna handböcker, anvisningar, manualer etc.

Aktuella nivåer på ersättningar och förmåner framgår av skrivelse FM2018-4881:5 Beslut avseende hemvärnsförbandens befattningar, utbildningspremier och befattningspenning.

Läs den nya hemvärnshandboken här.

 

Publicerad: 2018-08-07, Rikshemvärnsavdelningen
Uppdaterad*: 2018-08-07

2021-03-10

Undersökning av Hemvärnssoldater

Läs artikeln

2021-02-18

Nytt baskertecken till Hemvärnet

Läs artikeln

2020-08-14

Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Läs artikeln

2020-05-20

Lediga jobb: stabsofficer till rikshemvärnschefens stab

Läs artikeln

2020-05-20

Håll igång med Försvarsmaktens träningsapp

Läs artikeln

2020-05-11

Hemvärnet fortsatt förlängt inställande av verksamhet till den 30 augusti

Läs artikeln

2020-04-23

Försvarsmakten stöttar med insamling av provtagningar Covid-19

Läs artikeln

2020-04-16

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar – Skåpbil 8T

Läs artikeln

2020-04-08

Hemvärnet förlänger inställande av verksamhet till 28 juni

Läs artikeln

2020-03-23

Frivillig tjänstgöring för hemvärnssoldater

Läs artikeln

2020-03-11

Försvarsmaktens åtgärder och rekommendationer med anledning av Covid-19/Coronavirus

Läs artikeln

2020-01-17

FM VIND 2019

Läs artikeln

2019-02-22

Ny provordning för hundekipage fastställd av Flygvapenchefen

Läs artikeln

2018-09-24

Tackbrev från Regeringskansliet

Läs artikeln

2018-09-01

Chefsöverlämningen av Rikshemvärnschefen

Läs artikeln

2018-08-07

Handboken Hemvärn 2018 är fastställd

Läs artikeln

2017-09-20

Aurora17

Läs artikeln

2017-05-03

Rikshemvärnschefens chefsmöte

Läs artikeln

2016-12-21

Ny utbetalningsrutin för dagpenning

Läs artikeln

2015-09-01

Motionsarbete på Rikshemvärnsavdelningen

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan