Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Klicka här för att läsa mer om 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Jordskredet i Vagnhärad

Kraftigt muller mitt i natten väckte de boende på Påskvägen i Vagnhärad då flera hus, trädgårdar och bilar drogs med i ett stort jordskred. Försvarsmakten med Hemvärnet bistod räddningsledaren med Stöd till samhället-insats i katastrofområdet med bl a avspärrningar och evakueringar.

Jordskredet i Vagnhärad, Ödesby, Södermanland, inträffade mitt i natten, kl. 00.59 den 23 maj 1997. Omfattningen på skredet var en cirka 200 meter lång sträcka längs Trosaån som sträckte sig ungefär 60 meter upp i en bebyggd lerslänt.


SJU VILLOR SKADADE, HUNDRA HEMLÖSA

På olycksnatten följde tre villor med helt i skredmassorna och fyra hus skadades. En gång- och cykelväg med tillhörande bro försköts med cirka 15 meter. Skredet är det största i Sverige inom bebyggt område sedan Tuveraset 1977. Ett hundratal personer blev hemlösa pga evakuering av bostäder i området.


FEM TILL SJUKHUS

Dock var det inga allvarligare personskador, trots att människor befann sig i några av de berörda husen. Fem personer fördes chockade till sjukhus.


RÄDDNINGSTJÄNSTENS ARBETE

Räddningsstyrkan i Trosa larmades ut. Ambulansstationen i Vagnhärad fick ungefär samtidigt larm och en ambulans skickades omgående ut. Även brandstationerna i Nyköping, Tystberga och Oxelösund larmades. Räddningschefen beslöt att ingen tågtrafik skulle gå förbi skredplatsen innan undersökningar av järnvägens stabilitet mot Trosaån genomförts. Efter huvudskredet inträffade endast ett par mindre släpp i den östra skredkanten vid gång- och cykelvägen. Den 24 maj påbörjades arbetet med att tömma de drabbade husen. För att effektivisera arbetet fick Räddningstjänsten hjälp av militär personal (som nämnts ovan).


BEVAKNING OCH EVAKUERING

Försvarsmakten med Hemvärnet bistod med evakuering av de boende och deras bohag till fyrhjulingar med släpvagnar samt flyttfirmor. Man patrullerade även området tillsammans med civilt vaktbolag i syfte att inte obehöriga skulle komma in i riskområdet samt att inga tjuvar skulle plundra husen innanför avspärrningarna. En hemvärnssoldat bodde också i ett av de drabbade husen. Insatsen pågick i ungefär en vecka.


MARKRÖRELSER FÖRE SKREDET

Ett tidigare ras hade inträffat 1982 och en geoteknisk besiktning gjordes 1995. Under perioden därefter hade de boende observerat sprickor och sättningar i marken och att lyktstolpar lutat. Under hösten 1996 och våren 1997 upptäcktes sprickor på flera ställen, bl a en spricka med en större hålbildning, som fylldes igen. Ytterligare sprickor upptäcktes sedan två veckor senare, den 11 maj, vilka rapporterades till kommunen den 12 maj. Förhållandena vid skredet var inte extrema, men kraftiga regn hade fallit någon vecka tidigare.
Sprickorna bedömdes först som tjälsprickor, men man beslöt att hålla marken under observation. Den 14 maj tillkallades geotekniker. Kontrollpunkter upprättades och markrörelser på 2 mm per timme uppmättes. Räddningstjänsten tillkallades och först ett och sedan ytterligare två av husen utrymdes. Det första observerade skredet inträffade intill ån och omfattade ett område av 50 x 35 meter ängsmark samt en bit av cykelvägen. Man upprättade då mätstationer för portryck och påbörjade djupbrunnar för att sänka trycknivån.


KONSEKVENSER

29 villor och radhus inom riskområdet revs och i fyra fall kunde de boende flytta tillbaka till sina hus. Skredområdet gjordes om till parkmark, ny detaljplan upprättades. Förstärkningsåtgärder vidtogs i form av kalkcementpelare, en skärm av sprängsten schaktades ner till friktionsjordlagret så att grundvattennivån sjönk. På ett ställe slogs en spont ned för att man skulle kunna schakta bort leran och fylla med sprängsten. Sponten lämnades sedan kvar som extra förstärkning.

Uppdaterad*: 2016-03-10

2021-04-15

Stöd till Folkhälsomyndigheten

Läs artikeln

2020-06-28

Sex dagars eftersök i Sörmland

Läs artikeln

2020-01-13

Soldatprov på BQ

Läs artikeln

2019-12-30

Höghastighetsövning till havs

Läs artikeln

2019-12-02

Intensivt i slutet av året

Läs artikeln

2019-11-10

Plutonssignalistkursen, klart slut

Läs artikeln

2019-11-04

Stor insats vid eftersök i Kjula

Läs artikeln

2019-10-28

Två insatskompanier har övat

Läs artikeln

2019-10-19

B-styrka och övning till sjöss

Läs artikeln

2019-10-05

Två eftersök på tre dagar

Läs artikeln

2019-09-28

Militär insats vid musikparad i Strängnäs

Läs artikeln

2019-09-19

Tredje KFÖ'n klar!

Läs artikeln

2019-09-05

Dubbel rekrytering i helgen

Läs artikeln

2019-08-31

Grundtillsyn på alla motorcyklar

Läs artikeln

2019-08-17

300 år sedan slaget vid Stäket

Läs artikeln

2019-07-06

Veteranmarsch på Gotland

Läs artikeln

2019-06-23

Testa på Military Weekend

Läs artikeln

2019-06-09

Sörmländsk seger i HV-skallet!

Läs artikeln

2019-06-02

Sommarlov för ungdomarna

Läs artikeln

2019-05-29

Full fart mot sommaren

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan