Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Klicka här för att läsa mer om 27:e hemvärnsbataljonen/ Södermanlandsbataljonen

Fågelinfluensa vid sörmlandskusten

Flera döda fåglar hittades i Oxelösund, bl a tre viggar, och de bar på en aggressiv fågelinfluensa. Hemvärnet i södra Södermanland påbörjade Stöd till samhället-insats under onsdagen den 8 mars för att hitta fler smittade fåglar, styrkan fann omedelbart ett tiotal döda fåglar i det smittförklarade området.


OXELÖSUND

Hemvärnet kallades in på Jordbruksverkets begäran sedan tre döda viggar som analyserats på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visat sig vara smittade. Den febrila aktiviteten i Oxelösund utlöstes på onsdagen sedan SVA fått provsvar på de sex fåglar som skickats in av Lars Sandin, 72, tre dagar tidigare.

-Vi ska finkamma ett större område där döda fåglar påträffats tidigare i veckan, sa major Björn Lindeberg vid Hemvärnet i Södermanland till Dagens Nyheter.


STORA AVSPÄRRNINGAR

Jordbruksverket upprättade en så kallad skyddszon och smittförklarade området. Polis spärrade av för allmänheten med en radie på tre kilometer från den plats på Femöre där de döda fåglarna påträffats. Flera polispatruller fanns på plats för att bevaka att avspärrningarna respekterades. Även en yttre övervakningszon med tio kilometers radie upprättades för övervakning.


MÅNGA DÖDA FÅGLAR

Bl a i den nordöstra delen av Oxelösund, vid en sötvattensdamm med omgivande sumpmarker, genomfördes sökande efter eventuellt ytterligare döda fåglar med hjälp av Hemvärnet. 13 man från Hemvärnet sökte systematiskt av terrängen efter döda fåglar. Den militära insatsen leddes från färjeterminalen i Oxelösunds hamnområde.

- Hemvärnet hittade ett tiotal fåglar, troligtvis viggar, vid järnverket i Oxelösund. Dessa ska nu analyseras, sa Per Jonsson till Dagens Nyheter.

De hittades alltså i järnverkets kylvattendamm, men även fåglar i Gamla Oxelösund och i fiskehamnen. En av de viktigaste sakerna var att hindra viruset från att nå tamfåglar. Allmänheten uppmanades att inte röra döda fåglar om de hittade detta. När sedan hemvärnssoldaterna kom tillbaka efter utfört uppdrag fick de gå igenom en sluss för sanering där de bl a plockade av sig sina tillförda vita skyddskläder.


NYKÖPING

Hemvärnet genomsökte senare också områden kring Nyköpingsån, efter att det det första fallen av fågelinfluensa konstaterats även i centrala Nyköping. Anledningen var att en storskrake hittats vid Repslagarebron i centrala Nyköping, och därmed inrättades ett nytt skydds- och övervakningsområde i anslutning till fyndet i Nyköping.

Dock hittades inga fler fåglar under patrulleringen från hamninloppet och hela vägen upp uppströms till Harg i norra utkanten av Nyköping.


FRAKTFÖRBUD

Ändå krävdes restriktioner för att vara säker på att smittan inte sprids till tamfågelbesättningar. Skydds- och övervakningszonerna som infördes i och runt Nyköping, när fågelviruset upptäcktes vid Repslagarbron, blev det förbjudet att frakta levande fåglar och kläckägg genom Nyköping.

En transport med levande fåglar som var planerad att köra genom Nyköping några dagar senare. Transportören hade ansökt om ett undantagstillstånd hos Jordbruksverket. Det beviljades under förutsättnng att de körde genom Nyköping utan att stanna, annars var de tvugna att ta en omväg runt övervakningsområdet, sa Per Jonsson.

Hemvärnet kontrollera både Nyköpingsån och skyddsområdet i Oxelösund. Genomsökningarna skedde en gång i veckan, under tre veckor.


JAKTFÖRBUD

All jakt mot vilda fåglar var också förbjuden. Under insatsen gick det inte  att få något undantagstillstånd, inte ens för skyddsjakt. Transport- och jaktrestriktionerna gällde i en månad.


STORT MEDIAINTRESSE

Både lokal och riksmedia rapporterade om insatsen i Oxelösund med både reportrar och fotografer.

Uppdaterad*: 2016-03-11

2021-04-15

Stöd till Folkhälsomyndigheten

Läs artikeln

2020-06-28

Sex dagars eftersök i Sörmland

Läs artikeln

2020-01-13

Soldatprov på BQ

Läs artikeln

2019-12-30

Höghastighetsövning till havs

Läs artikeln

2019-12-02

Intensivt i slutet av året

Läs artikeln

2019-11-10

Plutonssignalistkursen, klart slut

Läs artikeln

2019-11-04

Stor insats vid eftersök i Kjula

Läs artikeln

2019-10-28

Två insatskompanier har övat

Läs artikeln

2019-10-19

B-styrka och övning till sjöss

Läs artikeln

2019-10-05

Två eftersök på tre dagar

Läs artikeln

2019-09-28

Militär insats vid musikparad i Strängnäs

Läs artikeln

2019-09-19

Tredje KFÖ'n klar!

Läs artikeln

2019-09-05

Dubbel rekrytering i helgen

Läs artikeln

2019-08-31

Grundtillsyn på alla motorcyklar

Läs artikeln

2019-08-17

300 år sedan slaget vid Stäket

Läs artikeln

2019-07-06

Veteranmarsch på Gotland

Läs artikeln

2019-06-23

Testa på Military Weekend

Läs artikeln

2019-06-09

Sörmländsk seger i HV-skallet!

Läs artikeln

2019-06-02

Sommarlov för ungdomarna

Läs artikeln

2019-05-29

Full fart mot sommaren

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan