Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Den nya handboken för Hemvärnet, HvH 2016, har fastställts i dagarna. Handboken syftar till att ge en samlad bild av Hemvärnets verksamhet och ska ge anvisningar och handledning kring hur verksamheten skall bedrivas.

Handbok Hemvärn 2016, HvH 2016, utgör en sammanställning av bestämmelser från andra regelverk, samt unika bestämmerlser för Hemvärnet. Förra utgåvan kom 2010.

Handboken består av tre delar: 

  • Del 1: Grundläggande bestämmelser, organisation, uppgifter och förmåner,
  • Del 2: Hemvärnets utbildning och avtal
  • Del 3: Rikshemvärnschefens årliga anvisningar.

Jämfört med den tidigare utgåvan har hemvärnshandboken även fått ett antal nya kapitel gällande till exempel verksamhets- och produktionsledning, ansvarsförhållanden för förbandschefer samt logistikutveckling.

Länk till boken i PDF-format

Länk till nya HvH 2016

Nyttiga lästips

FÖRBANDSTYPER - Den som är intresserad av Hemvärnets olika förbandstyper kan läsa om organisationen under avsnitt 1.2. Citat :"Ett bevakningskompani består av två till tre bevakningsplutoner. Personalstyrkan bör vara minst 100 personer. Om ett kompani bedöms sakna rekryteringskraft att innehålla detta bör det, efter framställan till PROD RIKSHV, omorganiseras till bevakningsplutoner, om inte särskilda skäl föreligger." Läs mer på sida 20-23.

UTVECKLINGSPLAN - Det skall finnas en personlig utvecklingsplan för all personal inom Hemvärnet, om detta kan man läsa under avsnitt 4.3.1. Citat: "Vid varje hemvärnsbataljon ska det finnas en aktuell personalutvecklingsplan som omfattar fem år och som revideras årligen. Syftet med planen är att säkerställa förbandets personaltillgång, personalens kompetensutveckling samt att ge underlag för en rationell och kostnadseffektiv utbildningsplanering. Personalutvecklingsplanen ska byggas underifrån och baseras på individens vilja och förbandets behov. Krigsförbandets chefer i linjeorganisationen ansvarar för att ta fram plan för egen personal och rapportera till närmast högre nivå." Läs mer på sida 44.

MEDIA - Den som skall ha någon mediakontakt kan finna ett visst stöd i avsnitt 7.14 "Lathund mediakontakter". Citat: "Var lugn. En lugn person vinner alltid. Att vara upphetsad eller gå i försvarsställning signalerar svaghet. Om du vet att du lätt hetsar upp dig, ta ett djupt andetag och pausa innan du säger något. Känn dina fakta." Läs mer på sida 91.

MEDINFLYTANDE - Hur medinflytandet inom Hemvärnet bedrivs regleras i kapitel 9. Citat: "Medinflytandet inom Hemvärnet ska syfta till delaktighet och möjlighet att påverka Hemvärnets verksamhet och utveckling, vilket syftar till att öka motivationen hos alla hemvärnssoldater. Soldaternas kunskaper och idéer ska aktivt tas tillvara. Medinflytandearbetet ska börja på soldatnivå inom plutonen, där de flesta idéer uppstår." Läs mer på sida 101-110.

DAGPENNING / DAGERSÄTTNING - Undrar du över när man har rätt till dagpenning och när det är dagersättning som gäller återfinns svaren under avsnitt 10.2. Citat: "Dagpenning och dagersättning kan inte erhållas under samma tjänstgöringstid (ex en dag)." Läs mer på sida 114-116.

PERMISSION / TJÄNSTELEDIGHET - När du behöver vara ledig från del av en övning bör du läsa avsnitt 10.7. Citat: "Under avtalsenlig tjänstgöring i hemvärnsförband kan ledighet beviljas, dock med mycket stor restriktivitet. Ledighet kan beviljas antingen som permission upp till och med sex timmar eller som tjänstledighet från sju timmar eller mer, dock max 25 procent av stipulerad avtalstid. Beviljade ledigheter medger att avtalet anses uppfyllt." Läs mer på sida 119-120.

TRASIGA GLASÖGON - Undrar du vad som gäller när glasögonen gått sönder på en övning. Citat: "Hemvärnssoldater som tjänstgör i Försvarsmakten erhåller ersättning vid skada på eller
förlust av glasögon, kontaktlinser, klocka eller kläder. Ersättning för glasögon eller kontaktlinser finns det inte någon beloppsgräns för, klockor eller kläder får ersättas med högst 1 000 kr.
" Läs mer på sida 125.

MEDALJER / PLAKETTER - När du vill nominera någon för utmärkelser, eller bara vill veta mer, rekommenderas att läsa avsnitt 17.2. Citat: "Hemvärnets bronsmedalj är i första hand instiftad för att uppmuntra all personal i Hemvärnet till insatser för Hemvärnet utöver det som krävs i tjänsten. Det är hemvärnsförbandschefens uppgift att årligen värdera de insatser som gjorts av enskilda i förbandet och föreslå lämpliga personer för utmärkelsen. En person kan få medaljen maximalt tre gånger." Läs mer på sida 191-206.

Uppdaterad*: 2016-05-08

2019-03-05

Taeliehus deltog i rekryteringsdag på Södertörns Högskola

Läs artikeln

2018-11-24

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

Läs artikeln

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan