Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2017
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
E-BUTIK
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Tisdagen den 27:e september hölls bataljonsrådsmöte vid Taeliehus hemvärnsbataljon.

Bataljonsrådet är en del av Hemvärnets medinflytandesystem, och på detta möte behandlades motioner som kommit från personalen ute i kompanierna och bataljonsstaben där man lämnar förslag på förbättringar att genomföra lokalet eller på riksnivå. På mötet fanns valda representanter från respektive kompani och bataljonsstaben, samt kompanichefer och bataljonchefen.

Bland motionerna som kommit in fanns förslag om att införa nya förbandsdelar, skydd mot drönare, laddningsmöjligheter i fordon, svasprocessen på motioner, kostnader för förrådsbesök. De flesta bifölls för vidarebefordran till nästa högre instans som är Hemvärnsrådet vid Livgardesgruppen, där någon kanske avgörs eller stoppas, medan andra kommer gå vidare till Rikshemvärnstinget hösten 2017. Några av motionerna återremitterades till förslagsgivaren innan de går vidare för att justeras så att chansen att de går igenom ökar, medan en om införandet av administrativa befattningar inom Hemvärnet avslogs då den uppfattades som allt för komplex och teknisk för att kunna gå vidare.

Under mötet beviljade man även en ansökan för ekonomiska medel för övningsutrustning till bataljonsstaben.

Under mötet deltog även Mats Thorstensson från Rikshemvärnsrådet som besökte mötet för att skaffa sig en bild av hur medinflytandet fungerar på bataljonsnivå, samtidigt som han bidrog med kommentarer kring behandlingen av motionerna.

 

Vad gör ett bataljonsråd?

Medinflytandet reglerars av Hemvärnshandboken (HvH) och syftar till att tillvarata personalens idéer, kunskap och inspiration och på nivån bataljonsråd fungerar man som rådgivande instans för ärenden som rör:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Rekrytering
  • Utbildning
  • Fredsuppgifter
  • Materiel
  • Lokaler
  • Organisation

Bataljonsrådet kan dock som råd även fatta beslut kring vissa inkomna motioner, och kan även fatta beslut om nominering till Petrimedalj (brons och silver) samt besluta om tilldelning av Hemvärnets bronsplakett.

Bataljonsrådet är även samrådsinstans kring rekryteringsfrågor och vissa samarbeten utanför bataljonen.

Det är även inom bataljonsrådet som man utser representanter till nästa högre råd (Hemvärnsrådet) och vissa ombud till rikshemvärnstinget som hålls vartannat år. Man ger även utlåtande när nya kompanichefer utses inom bataljonen.

Motioner inom Hemvärnets medinflytandet kan både leda till beslut på olika nivåer från kompani upp till riksnivå. Många beslut ligger dock utanför Hemvärnets egen beslutsprocess eftersom man är en integrerad del av Försvarsmakten, och ett beslut vid Rikshemvärnstinget kan då bli att man skall verka för målsättningen i motionen, det vill säga samverka med Försvarsmakten och försöka uppnå det som avses i motionen.

Bataljonrådet ligger mitt i stegen för medinflytandet:
Nivå  1 - Plutonens medinflytandemöte
Nivå  2 - Kompanistämman & Kompanirådet
Nivå 3 - Bataljonsrådet
Nivå  4 - Hemvärnsrådet
Nivå  5 - Rikshemvärnstinget & Rikshemvärnsrådet
 

Av: Ahlgren, Pär <Skicka meddelande>
Uppdaterad: 2016-10-02

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan