Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Klicka här för att läsa mer om 25:e hemvärnsbataljonen/ Taeliehusbataljon

Visar nyheter från 12 december 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Tisdagen den 27:e september hölls bataljonsrådsmöte vid Taeliehus hemvärnsbataljon.

Bataljonsrådet är en del av Hemvärnets medinflytandesystem, och på detta möte behandlades motioner som kommit från personalen ute i kompanierna och bataljonsstaben där man lämnar förslag på förbättringar att genomföra lokalet eller på riksnivå. På mötet fanns valda representanter från respektive kompani och bataljonsstaben, samt kompanichefer och bataljonchefen.

Bland motionerna som kommit in fanns förslag om att införa nya förbandsdelar, skydd mot drönare, laddningsmöjligheter i fordon, svasprocessen på motioner, kostnader för förrådsbesök. De flesta bifölls för vidarebefordran till nästa högre instans som är Hemvärnsrådet vid Livgardesgruppen, där någon kanske avgörs eller stoppas, medan andra kommer gå vidare till Rikshemvärnstinget hösten 2017. Några av motionerna återremitterades till förslagsgivaren innan de går vidare för att justeras så att chansen att de går igenom ökar, medan en om införandet av administrativa befattningar inom Hemvärnet avslogs då den uppfattades som allt för komplex och teknisk för att kunna gå vidare.

Under mötet beviljade man även en ansökan för ekonomiska medel för övningsutrustning till bataljonsstaben.

Under mötet deltog även Mats Thorstensson från Rikshemvärnsrådet som besökte mötet för att skaffa sig en bild av hur medinflytandet fungerar på bataljonsnivå, samtidigt som han bidrog med kommentarer kring behandlingen av motionerna.

 

Vad gör ett bataljonsråd?

Medinflytandet reglerars av Hemvärnshandboken (HvH) och syftar till att tillvarata personalens idéer, kunskap och inspiration och på nivån bataljonsråd fungerar man som rådgivande instans för ärenden som rör:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Rekrytering
  • Utbildning
  • Fredsuppgifter
  • Materiel
  • Lokaler
  • Organisation

Bataljonsrådet kan dock som råd även fatta beslut kring vissa inkomna motioner, och kan även fatta beslut om nominering till Petrimedalj (brons och silver) samt besluta om tilldelning av Hemvärnets bronsplakett.

Bataljonsrådet är även samrådsinstans kring rekryteringsfrågor och vissa samarbeten utanför bataljonen.

Det är även inom bataljonsrådet som man utser representanter till nästa högre råd (Hemvärnsrådet) och vissa ombud till rikshemvärnstinget som hålls vartannat år. Man ger även utlåtande när nya kompanichefer utses inom bataljonen.

Motioner inom Hemvärnets medinflytandet kan både leda till beslut på olika nivåer från kompani upp till riksnivå. Många beslut ligger dock utanför Hemvärnets egen beslutsprocess eftersom man är en integrerad del av Försvarsmakten, och ett beslut vid Rikshemvärnstinget kan då bli att man skall verka för målsättningen i motionen, det vill säga samverka med Försvarsmakten och försöka uppnå det som avses i motionen.

Bataljonrådet ligger mitt i stegen för medinflytandet:
Nivå  1 - Plutonens medinflytandemöte
Nivå  2 - Kompanistämman & Kompanirådet
Nivå 3 - Bataljonsrådet
Nivå  4 - Hemvärnsrådet
Nivå  5 - Rikshemvärnstinget & Rikshemvärnsrådet
 

Av: Ahlgren, Pär <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2016-10-02

2019-03-05

Taeliehus deltog i rekryteringsdag på Södertörns Högskola

Läs artikeln

2018-11-24

Tjänstgöringsmedalj införs i Hemvärnet 2019

Läs artikeln

2018-11-12

Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid

Läs artikeln

2018-10-29

Taeliehus stärker sin rekryteringsförmåga

Läs artikeln

2018-07-14

Familjeutflykt till Arsenalen

Läs artikeln

2018-06-06

Uppvisning i Hågelbyparken under nationaldagen

Läs artikeln

2018-02-03

Kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2017-11-12

Rikshemvärnsting 2017

Läs artikeln

2017-10-28

Taeliehus deltog i Livgardets Hemvärnsråd i Falun

Läs artikeln

2016-10-02

Bataljonsråd på Taeliehus hemvärnsbataljon

Läs artikeln

2016-05-08

Nya hemvärnshandboken (HvH 2016)

Läs artikeln

2016-04-09

Kompetensprov Ak4 B lördag 9/4 2016

Läs artikeln

2016-04-03

Inskjutning Ak4

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan