Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från 251:a kompaniet

Klicka här för att läsa mer om 251:a kompaniet

Hjältarna från Karlit

Försvarsstriden vid Karlholms Bruk, lördag 21 maj 20216

Läget klockan 06:00

Under fredagen tnr 212208 landsteg en jeltisk marininfanteribataljon vid Skutskär och etablerade ett brohuvud med djup 10 km. Lördag 06:00 hade brohuvudet vuxit till djup 30 km, endast 5 km från kompaniets ställningar i Karlholmsbruk.

Kompaniets framskjutna observationsplats rapporterade framryckande stridsfordon, bedömt ett kompani BMP, och sprängde två vägtrummor på väg 76 för att fördröja fienden. Ett fordon totalramponerades i explosionen. Oplatsen, en omgång ur FB, tillbakaryckte därefter en mil till fots mot kompaniets huvudställning.

Klockan 0700 försattes kompaniet i stridsberedskap 1:10. BQ försvarade norra delen av objektet, medan AQ tog hand om Main Gate och försvaret av den centrala positionen kring robotförrådet. 0840 rullade den första fiendestyrkan in mot Main Gate i ett försök att ta objektet i en coup de main. De blev bryskt avvisade och retirerade med stora förluster norrut i en kringgående rörelse.

Slaget om Slagghögen

EB ingick i ordinarie stridsställning på den dominerande höjden, benämnd ”SLAGGHÖGEN”, med eldområde mellan T-korsningen och norra fältet. Ställningen kompletterades av två mineringar, en skenminering och en bastant FARB-spärr bestående av fordonsvrak, metallskrot och vattenfyllt stridsvagnsdike. 0855 hördes motorbuller och slammer från larvfötter – den kringgående fienden som nyss avvisats från Main Gate.

Fienden framryckte från väster strax norr om EB ställning i skyl av en tunn trädridå, där EB hade marginell pv-verkan, och öppnade eld mot ställningen med 30 mm akan. EB tog skydd i stridsgroparna men blev rejält omruskade! Fiendestyrkan, en mekaniserad pluton med tre BMP, fortsatte sin framryckning under eldunderstöd med avsikt att ta EB ställning på slagghögen – rakt på en minering. Den första vagnen slets i småbitar när den rullade på två StrvM 5, varvid EB öppnade eld med granatgevär och pansarskott mot vagn två och tre. Kulsprutan började meja ned jeltisk trupp som avsuttna sökte skydd kring sina utslagna vagnar.

15 minuter senare gjordes ett förnyat försök med ytterligare en pluton som framryckte i samma riktning. Den här gången öppnade EB eld med grg och pskott när fienden ännu befann sig i rörelse norr om ställningen, och slog ut två av tre vagnar. Fienden började klättra uppför kullen med avsutten trupp, och då EB var kort om handgranater bedömdes det säkrast att lämna ställningen. Bandvagnen framryckte ur sitt bakre läge, gruppen gjorde uppsittning och kort därpå framryckte EB nedför slagghögen till nästa stridsställning – byggnad Bertil Ett i själva industrikomplexet.

EB skildes i detta läge från bandvagnen, som inte kunde dra sig tillbaka runt byggnad Bertil på grund av fientlig eld från slagghögen. Bandvagnen tog istället upp en ny position nordväst om Bertil Tre, i skyl av en mindre byggnad och sly. Vagnen maskerades och gjorde sig stridsberedd med eldområde mot byggnad Adam och norra gatan mellan byggnad Adam och byggnad Bertil. Klockan var nu omkring 0930.

Stridsfordonsmuller vid Bräsket

Fienden förnyade sitt anfall vid Bräsket mellan slagghögen och GB ställning, riktning Bertil Ett. Här råkade de ut för eld och minering från GB, som bedömt slog ut ytterligare en pluton BMP. GB drog sig tillbaka till byggnad Bertil Två och spärrade därefter dörren in till FAP. Strax därpå framryckte fienden mot HB ställning med ännu en pluton BMP, som bekämpades med pansarskott och kulspruteeld från kullen norr om byggnad Adam. Även HB drog sig därefter tillbaka in byggnad Bertil och spärrade dörren efter sig. Fältet norr om industrikomplexet var nu överstrött av brinnande stridsfordonsvrak.

En kort stridspaus inträdde tills fienden fört fram ytterligare ett mekaniserat kompani, varvid anfallet återupptogs.

Bedömt omkring kl 11 framryckte fienden mot Bertil Ett med understöd från slagghögen. BQ, med indragna stridsställningar i B1 och B2, tog emot dem med varma servetter. GB och EB led förluster när fienden överraskande tog sig upp på andra våningen, men jelterna motades efter hand ut med skurar av handgranater och kulspruteeld. Icke desto mindre etablerade fienden en eldbas strax nordost om B1 med ett antal BMP, som dock bekämpades i parti och minut.

Fienden hade vid det här laget förlorat merparten av sitt andra kompani och drog sig tillfälligt tillbaka, släpandes sina skadade bakom sig. GB återtog här tillsammans med EB del av sin forna eldställning i höjd med hus Adam, inväntandes nästa anfallsvåg.

skurar av pansarskott

Anfallet återupptogs omkring en timme senare, bedömt klockan 1400, med ytterligare ett koncentrerat försök att forcera Bertil Ett. GB och EB bekämpade ett par BMP när de framryckte i höjd med Bräsket och drog sig därefter in mot FAP igen, beredd förstärka HB ställning i B1. När återstoden av fiendens vagnar försökte ta sig fram på huvudgatan mellan byggnaderna Bertil och Cesar/Helge hamnade de i korseld av pansarskott från BQ och AQ. Åtta utslagna BMP skräpad ned gatan ordentligt och omintetgjorde vidare framryckning.

Strax därpå nedkämpades effektivt en inbrytning i B1 vid FAP av koncenterad kulsprute- och AK-eld. I ett sista desperat försök att ta sig in i byggnad Bertil innästlade en grupp fientliga skyttar vid maskinhallen i B2, men mötte direkt på motstånd och blev slutligen utkastade av tillskyndande reserver. Striden var över – eld upphör!

Trötta och dammiga men fortfarande stridslystna samlades soldaterna vid FAP – Hjältarna från Karlit!

Publicerad: 2016-06-03, 251:a kompaniet
Uppdaterad*: 2016-06-03

2018-10-28

Fyra nya yrkesinformatörer

Läs artikeln

2018-08-25

Nya skjutinstruktörer utbildas

Läs artikeln

2018-04-22

Förbandsövning i fördröjningsstrid

Läs artikeln

2018-02-03

Kompaniet genomför kompetensprov Ak4B

Läs artikeln

2018-01-27

251. kompaniet deltog i Försvarsutbildarnas skjutning Vintergatan

Läs artikeln

2016-10-02

Övning i grupps strid

Läs artikeln

2016-06-03

Hjältarna från Karlit

Läs artikeln

2016-06-02

Prövad och med beröm godkänd

Läs artikeln

2016-05-10

Utbildning i Ra 103X (IGR)

Läs artikeln

2016-03-22

Grunder strid i bebyggelse. SIB

Läs artikeln

2016-01-30

Kompetensprov AK 4B

Läs artikeln

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan