Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnsavdelningen
Om Rikshemvärnschefen
Hemvärnets Stridsskola
Kurser och Ansökan
Att gå kurs på HvSS
Dokument
Avdelningar
Kontakt
Bildgalleri
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Tingsbeslut och motioner 2015
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019 - Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Hemvärnets bataljoner
Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län
Förbandens egna sidor
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Bilkåren
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsutbildarna
Sjövärnskåren
Svenska Brukshundklubben
Svenska Lottakåren
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Insatsingenjörernas Riksförbund
Möt en soldat
Josefine Johansson/ skyttesoldat
Anders Malm/ hemvärnsmusiker
David Nyberg/ skyttesoldat
Oscar Wallgren/ gruppchef
Cecilia Landgren/ skyttesoldat
Kent Munyua/ Ställföreträdande plutonchef
Bli hemvärnssoldat
Dina möjligheter
Vägar in i Hemvärnet
Anmäl ditt intresse här
Grundutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande militärutbildning mot Hemvärnet
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga(GU-F) mot Hemvärnet
Befattningsutbildning
Villkor för tjänstgöring i Hemvärnet
Förmåner-Ersättningar
Sjukpenninggrundande inkomst-intyg
Aktuellt & Information
Nyheter från förbanden
Nyheter från hela landet
Bildgalleri
Bilder på Sveriges Hemvärn
Bilder från Hemvärnets Stridsskola
Handböcker och info
Hemvärnshandboken 2018
Arbetsgivarinformation
Frågor och svar
Tävlingar och funktionskontroller
Svenskt mästerskap i AK 4B och Rikshemvärnschefens mästerskap i pistol
Hv-skallet
Kontakta oss
Kalender
Verksamhet
Sjukvård
Försvarsmedicinsk verksamhet
Att tjänstgöra inom sjukvårdsverksamheten
Musik
Om Hemvärnets musikkårer
Att tjänstgöra som musiker i Hemvärnet
Hundtjänst
Hundtjänstverksamhet
Att tjänstgöra med Hund
Provordning för hundekipage
Avtal och protokoll
Logistik
Logistikverksamhet
Ledning
Ledningsverksamhet
Tjänstgöring inom ledning
Ungdomsverksamhet
Rikshemvärnschefens Ungdomstävlingen
Nyheter från ungdomstävlingen
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från Frivilliga radioorganisationen

Klicka här för att läsa mer om Frivilliga radioorganisationen

Visar nyheter från 12 januari 2019 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Om Frivilliga radioorganisationen

Vår främsta uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till specialistbefattningarna inom sambandstjänst. De specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är bland annat signalister.

Här är en kort beskrivning över de specialistbefattningar Frivilliga radioorganistationen (FRO) har ansvar för.

SIGNALIST

Finns i ledningspluton och på kompani.
Avtal på 4 dygn eller 8 dygn beroende på placering.

Signalisten hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen, sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben.?Ditt intresse och förmåga avgör var du passar bäst. Du kan läsa om utbildningsgången under befattningsutbildningar. Du kan även läsa mer om utbildningen på FRO's hemsida.

Ledningssystembefäl

Finns i bataljonsstaben
Avtal 6 dygn
I varje bataljonsstab finns tre ledningssystembefäl varav ett är chef för ledningssystemsektionen (S6) och ett är bataljonens signalskyddschef.
Ledningssystembefälet ansvarar för sambandstjänst och informationssystem inom bataljonen. Utarbetar orderpunkten sambandstjänst samt lämnar förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter. Leder tråd- och radiorekognosering inom bataljonen. Kan tjänstgöra som VB eller samverkansbefäl.
Signalskyddschefen ansvarar för signalskyddet inom bataljonen och föreslår åtgärder för signalskydd. 
Chefen för ledningssystemsektionen (C S6) har även visst personalansvar för sambandspersonalen i bataljonen, planerar utbildning och följer upp personalläget.

Sambandsgruppchef (Stabs- och sambandsgruppchef)

Finns i ledningspluton och på kompani. 
Avtal 5 dygn (ledningspluton och bevakningskompani) 9 dygn (insatskompani)
Sambandsgruppchefen ansvarar för sambandstjänsten inom staben. Upprättar och betjänar signal-förbindelser enligt plan samt svarar för att erforderliga sambandshandlingar finns tillgängliga. Genomför tråd- och radiorekognosering inom bataljonen samt hjälper på order underställda chefer med deras samband. Biträder ledsystbefälet med utbildning av bataljonens stabs- och sambandspersonal.

Sambands- och datatekniker

Finns i ledningspluton, på underrättelsekompani och båtkompani. 
Avtal 4 dygn (ledningspluton) 8 dygn (underrättelsekompani och båtkompani)
Sambands- och datatekniker ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen. Ansvarar för vård och laddning av ackumulatorer samt upprättar tillfälliga antenner. Medverkar vid installationer av signalmateriel. Biträder med sambands- och expeditionstjänst i staben


För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras krävs att de genomfört minst grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, (GU-F). Du kan läsa mer om den utbildningen här

Vill du veta mer om oss gå in på fro.se/hemvarnet

Publicerad: 2015-08-12, Frivilliga radioorganisationen
Uppdaterad: 2016-05-16

Nyhetsarkivet

Kalender
Tyck till om sidan