Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från hela landet

Visar nyheter från 26 oktober 2021 och bakåt.

Klicka här för att se de mest aktuella nyheterna.

Sidnummer: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Besök från Karlberg i helgen

Publicerad: 2021-10-26, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-26

Attachébesök på HvSS

Här om dagen hade Hemvärnets stridsskola (HvSS) besök av närmare 20 försvarsattachéer från olika delar av världen. Bland annat från Japan, Finland och Brasilien.

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-10-21, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-21

Nu repeterar vi inför våra julkonserter

Uppdaterad*: 2021-10-17

Övning båttransport

Under en solig höstdag tränade kompaniernas personal tillsammans med båtplutonen och deras olika båtar.

Läs hela nyheten

Uppdaterad*: 2021-10-17

Ny kurs på HvSS inför 2022

Publicerad: 2021-10-15, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-15

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Publicerad: 2021-10-07, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-11

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Under förra veckan övade hemvärnssoldater från 25:e hemvärnsbataljonen, Taeliushusbataljonen, på plats vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS). Parallellt samövade de tillsammans med civil personal vid HvSS som genomförde kombattantutbildning under veckan. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-10-05, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-05

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

För en vecka sedan avslutades kursen Kompanichefskurs 3 (KOMPCH 3) vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS). KOMPCH 3 är en vidareutbildning för kompanichefer inom Hemvärnet, och för första gången introducerades momentet Indirekt ledarskap i samband med kursen. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-10-01, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-01

En övning i samverkan

Stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear 2021 är avslutad. Övningen är ett av Hemvärnets Stridsskolas (HvSS) största uppdrag under året. Vid årets övning lades extra stort fokus på att öva samverkan med bland annat samhällsbärande civila funktioner som Polis, räddningstjänst och kommuner som har en viktig nyckelroll i övningen.

Representanter för kommuner bildar tillsammans med Polis, räddningstjänst, hamn, flyg och regioner en övningsfunktion som kallas Whitecell. Whitecell representerar det civila samhällsskyddet och övar  tillsammans med hemvärnsbataljonsstaberna på samverkan vid kris, fred och väpnat angrepp. 

Övningen är den andra i sitt led som genomförs distribuerat, det vill säga att den genomförs delvis på distans. Det innebär att hemvärnsbataljonsstaberna övar hos sina respektive militärregioner. Samtidigt befinner sig övningsledningen tillsammans med funktioner som Whitecell på plats vid Ledningsregementet i Enköping. Tidigare i augusti genomfördes övningen tillsammans med Södra militärregionen (MR S) och nu i september övade Norra militärregionen (MR N). Totalt har 19 hemvärnsbataljonsstaber deltagit i övningen.

På plats i Enköping befann sig bland annat Malin Dreifaldt som jobbar på säkerhetsenheten vid Västerås kommun. Tillsammans med fyra kollegor representerar Malin åtta kommuner inom Norra militärregionens område samt tillhörande grannkommuner och privata näringslivet. Kommunen stöttar bland annat genom att bistå hemvärnsbataljonsstaberna med praktisk information som de behöver för att genomföra olika moment. Det kan handla om hur många lastbilar som finns tillgängliga eller om det finns en idrottsanläggning för soldaterna att husera i. Malin Dreifaldt har varit engagerad inom Försvarsmakten i närmare 26 år och deltar nu vid sin 14:e Gelticövning. Hon representerar bland annat rollen som kommunchef och väl införstådd i frågor som rör fordon och säkerhet. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-09-27, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-27

Musikkåren spelade på KFÖ i Halmstad

Av: Rothoff-Lindh, Maria <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2021-10-13
Sidnummer: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Kalender
Tyck till om sidan