Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


Nyheter från hela landet

Sidnummer: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Övning båttransport

Under en solig höstdag tränade kompaniernas personal tillsammans med båtplutonen och deras olika båtar.

Läs hela nyheten

Uppdaterad*: 2021-10-17

Ny kurs på HvSS inför 2022

Publicerad: 2021-10-15, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-15

HvSS utbildar vid övning Gränsland

Publicerad: 2021-10-07, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-11

Hemvärnsbataljon i övning vid HvSS

Under förra veckan övade hemvärnssoldater från 25:e hemvärnsbataljonen, Taeliushusbataljonen, på plats vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS). Parallellt samövade de tillsammans med civil personal vid HvSS som genomförde kombattantutbildning under veckan. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-10-05, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-05

Har du funderat över ditt indirekta ledarskap?

För en vecka sedan avslutades kursen Kompanichefskurs 3 (KOMPCH 3) vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS). KOMPCH 3 är en vidareutbildning för kompanichefer inom Hemvärnet, och för första gången introducerades momentet Indirekt ledarskap i samband med kursen. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-10-01, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-10-01

En övning i samverkan

Stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear 2021 är avslutad. Övningen är ett av Hemvärnets Stridsskolas (HvSS) största uppdrag under året. Vid årets övning lades extra stort fokus på att öva samverkan med bland annat samhällsbärande civila funktioner som Polis, räddningstjänst och kommuner som har en viktig nyckelroll i övningen.

Representanter för kommuner bildar tillsammans med Polis, räddningstjänst, hamn, flyg och regioner en övningsfunktion som kallas Whitecell. Whitecell representerar det civila samhällsskyddet och övar  tillsammans med hemvärnsbataljonsstaberna på samverkan vid kris, fred och väpnat angrepp. 

Övningen är den andra i sitt led som genomförs distribuerat, det vill säga att den genomförs delvis på distans. Det innebär att hemvärnsbataljonsstaberna övar hos sina respektive militärregioner. Samtidigt befinner sig övningsledningen tillsammans med funktioner som Whitecell på plats vid Ledningsregementet i Enköping. Tidigare i augusti genomfördes övningen tillsammans med Södra militärregionen (MR S) och nu i september övade Norra militärregionen (MR N). Totalt har 19 hemvärnsbataljonsstaber deltagit i övningen.

På plats i Enköping befann sig bland annat Malin Dreifaldt som jobbar på säkerhetsenheten vid Västerås kommun. Tillsammans med fyra kollegor representerar Malin åtta kommuner inom Norra militärregionens område samt tillhörande grannkommuner och privata näringslivet. Kommunen stöttar bland annat genom att bistå hemvärnsbataljonsstaberna med praktisk information som de behöver för att genomföra olika moment. Det kan handla om hur många lastbilar som finns tillgängliga eller om det finns en idrottsanläggning för soldaterna att husera i. Malin Dreifaldt har varit engagerad inom Försvarsmakten i närmare 26 år och deltar nu vid sin 14:e Gelticövning. Hon representerar bland annat rollen som kommunchef och väl införstådd i frågor som rör fordon och säkerhet. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-09-27, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-27

Musikkåren spelade på KFÖ i Halmstad

Av: Rothoff-Lindh, Maria <Skicka meddelande>
Uppdaterad*: 2021-10-13

At the Proms i Folkparken 23 oktober 14.00 och 17.30

Hemvärnets musikkår i Lund återupptar sin mångåriga tradition att, inspirerade av legendariska Last Night of the Proms i London, bjuda på festkonserter i Lund. Som vanligt blandar de traditionell musik från Proms med blåsmusik av högsta klass. Årets gästartist är Joachim Bäckström, tenor från Trelleborg, som vid sidan av sin internationella karriär på bl.a. Metropolitan i New York och Kungliga Operan i Stockholm flera gånger tidigare gästat Hemvärnets Musikkår Lund. Dirigent är som vanligt Jörgen Flink och han kommer att lotsa både orkester och publik genom programmet. Varmt välkomna att dela en stunds musik med oss - flaggviftning, allsång och stor glädje ingår! Om Hemvärnets Musikkår Lund Hemvärnets musikkår Lund grundades 1942, och tillhör därmed de allra äldsta av landets 25 hemvärnsmusikkårer. Det svenska hemvärnet grundades 1940, och de hemvärnsmusikkårer som sedan växte fram hade som sin primära uppgift att sörja för musiken i samband med hemvärnets aktiviteter. Hemvärnsmusikkårerna har med åren, främst sedan de professionella militärmusikkårerna blev färre och slutligen avskaffades helt, fått allt fler uppgifter. I dag är det dessa musikkårer som i stor utsträckning förser regementen och förband med musik. Sedan några år tillbaka inspekteras musikkårerna regelbundet och kan godkännas för officiella framträdanden på olika nivåer, varav den högsta gäller medverkan vid högvaktsavlösningen vid Stockholms slott. Hemvärnets musikkår Lund var en av de första kårer som nådde denna nivå. Många hemvärnsmusikkårer har förutom sina militära uppdrag en omfattande verksamhet som vänder sig lika mycket till en civil publik. Hemvärnets musikkår Lund tillhör i högsta grad dessa orkestrar, som ser det som sin uppgift att medverka till att sprida god blåsmusik, av såväl äldre som nyare snitt och datum.

Läs hela nyheten

Uppdaterad*: 2021-09-24

"Hunden kan man sällan lura"

Här om veckan avslutades den tredje och sista veckan av Svenska Brukshundsklubbens (SBK) Patrullhundskurs hos HvSS. Nu står hundförarna tillsammans med sina hundar inför slutprovet som äger rum om en månad. 

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-09-17, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-21

Hemvärns Personnel Recovery Officers-kurs

Kursen genomförs 2021-11-01--05 i Karlsborg på Försvarsmaktens överlevnadsskola.

Läs hela nyheten

Publicerad: 2021-09-15, Hemvärnets Stridsskola
Uppdaterad*: 2021-09-15
Sidnummer: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Kalender
Tyck till om sidan