Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2021
Valberedning Rikshemvärnsting 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemMotion påverka och utveckla Hemvärnet

Skriv en motion

Blankett för motioner hittar du här: Motionsblankett

Förslag för att påverka och utveckla Hemvärnet kan lämnas som motioner.

I sin enklaste form kan det vara ett förslag på plutonens timme och att man beslutar att lämna förslaget till kompanirådet via sin förtroendeperson.

Tycker kompanirådet att förslaget känns angeläget för Hemvärnet i övrigt kan även en motion författas på kompanirådet utifrån förslaget på plutonens timme.

Motionerna kan förbättras och förstärkas för att till slut avgöras på rikshemvärnstinget och en motion kan i princip uppstå var som helst inom Hemvärnets medinflytandesystem. Oavsett om förslaget/motionen bifalls, avslås eller besvaras har man väckt en kreativ idé som kan utvecklas av någon inom hemvärnsorganisationen i kommande förbättringsarbete.

Du skickar in din motion till ditt Hemvärnsråd.

Motionsskola

Tips på vad en motion ska innehålla

För att din motion ska påverka så mycket som möjligt är det viktigt att du skriver den på ett sätt som förmedlar din kreativa idé. Därför har vi tagit fram en mall (länken motionsmall ovan) som hjälper dig och här får du råd och tips på hur du ska skriva i din motion.

Kontrollera motioner vid tidigare rikshemvärnsting på hemvarnet.se för att se om din idé har varit uppe som motion tidigare och i så fall hur man då skrev och svarade. Här kan du få inspiration och förklaringar.

Diskutera med hemvärnskamrater och argumentera i de olika råd som behandlar motionen så att förslaget, argumenteringen och motiveringen stärks.

Att skriva en motion

1. Namn på motionär och förband/enhet/råd

Skriv ditt namn och namnet på det hemvärnsförband/den enhet/det råd du tillhör. Skrivs motionen av ett råd behövs inga personliga namn.

2. Motionskategori

Här anger du vilken kategori som medinflytandet ska utövas inom och som du bedömer att motionen handlar om. Råden kan göra ändringar om de bedömer att motionen tillhör en annan motionskategori.

3. Rubrik

Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den bör vara kort och slagkraftig och sammanfatta vad ditt förslag går ut på. Optimalt är om man i rubriken förstår vad motionen syftar till. 

4. Förslag (påverkan)

  • Skriv dina förslag i form av att-sats, det vill säga ”jag/vi föreslår att:”
  • Ha ett förslag i motionen.
  • Var väldigt konkret, så att din kreativa idé är lätt att förstå.
  • Fundera på om man kan säga ja eller nej till det du föreslår.

Undvik att man kan svara ”ja, men ...”

5. Motiv

Inled med en kort beskrivning av din kreativa idé. Använd positiv rapportering, det vill säga hur man kan göra det bättre. Försök att få med:

  • Anledningen till att motionen behöver skrivas.
  • En beskriv av hur förbättringen svarar mot de behov som finns.
  • Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  • En beskrivning av eventuella möjligheter och hinder

Kalender
Tyck till om sidan