Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2021
Valberedning Rikshemvärnsting 2021
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemRIKSHEMVÄRNSTING 2021 i Kalmar

Här hittar du, inom kort, information om kommande Rikshemvärnsting 2021 den 12-14 november. 

Rikshemvärnsting och Rikshemvärnsrådet utövar medinflytande inom hela landet.
Varje bataljonsråd, Hemvärnsråd och centrala musikrådet väljer demokratiskt ett ombud/förtroendeperson med ersättare till Rikshemvärnstinget. Dessa valda ombud/förtroendepersoner och Rikshemvärnsrådet utgör Rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnschefen är ordförande för Rikshemvärnstinget där normal mötesmetodik utgör grund för genomförandet med utskottsarbete som behandlar motioner, propositioner, etc. och föredrag från företrädare för Försvarsmakten, organisationer, osv. Här kan man vara delaktig, påverka och är ett forum där Hemvärnsrörelsens tankar och idéer är i fokus. Det gör Rikshemvärnstinget till en viktig del av vår förmågeutveckling.

Rikshemvärnstinget skall:

  • besluta i övergripande medinflytandefrågor av väsentlig betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling,
  • fatta beslut beträffande motioner, förslag och frågor som har hänskjutits till tinget av ett annat medinflytandeorgan.
  • utse 13 ledamöter, med personliga ersättare, till rikshemvärnsrådet. (En av ledamöterna föreslås av centrala musikrådet).

Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld utdelas i samband med rikshemvärnstinget.

Under rubriken motion påverka och utveckla Hemvärnet finns mall motioner och motionsskola 
 

Nominera till Rikshemvärnsrådet 2021-2023

Är du intresserad av att anta utmaningen så nominera dig genom att trycka här.

 

Inkomna motioner 2021

Här hittar ni inkomna motioner till årets Rikshemvärnsting. Observera att motionerna med Rikshemvärnsrådets yttranden och förslag till beslut publiceras vecka 41.

Ekonomi

Medinflytande

Materiel 1-23

Materiel 24-43

Organisation

Personal

Utbildning

Övrigt

 

Beslut från 2019 års ting hittar du i vårt arkiv för motioner.

Kalender
Tyck till om sidan