Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Medinflytande i Hemvärnet
Rikshemvärnsrådets förtroendevalda representanter
Hemvärnets centrala musikråd (CMR)
Tidningen Hemvärnet
Om Hemvärnsmuseet
Arkiv motioner
Utmärkelser
Rikshemvärnsting 2019
Valberedning Rikshemvärnsting 2019
Motion påverka och utveckla Hemvärnet
Medinflytandeseminarium 2020
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemBildtext: Valberedningen till Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021. Frv; Yvonne Jältsäter, Christian Bergström, Stefan Sandborg (ordf. Rikshemvärnsrådet), Ronnie Nilsson (sammankallande) och Jerry Björn. Saknas på bilden Christopher Malkki.

Val till Rikshemvärnsråd 2019 - 2021

Valberedning för val av ledamöter till Rikshemvärnsrådet

Valberedning bildas av vice ordföranden ur Hemvärnsråden. Vid vice ordförandekonferensen 2019 valdes en valberedning bestående av fem ledamöter.

  • Ronnie Nilsson (sammankallande) Blekinge Hemvärnsråd, Militärregion Syd
  • Jerry Björn Nedre Norrlands Hemvärnsråd, Militärregion Norr
  • Yvonne Jältsäter Södertörns Hemvärnsråd, Militärregion Mitt
  • Christian Bergström Livgardets Hemvärnsråd, Militärregion Mitt
  • Christopher Malkki Försvarsmedicinskt Centrums Hemvärnsråd, Militärregion Väst

Kontakt: radsek@hemvarnet.se

Valberedningen lämnar förslag till Rikshemvärnstinget 2019 på 13 rådsledamöter och ersättare samt två revisorer och två ersättare. Rikshemvärnsrådets utskott centrala musikrådet (CMR) representant med ersättare föreslås av CMR. 

Rikshemvärnsrådet 2019 – 2021

Ska spegla Hemvärnet avseende ålder, kön, struktur (soldater, befäl, specialister, bataljoner, kompanier, plutoner, grupper, funktionsplutoner, osv.) och en geografisk spridning (militärregionsvis).

Rikshemvärnsrådets uppgifter

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller rikshemvärnschefen.

Rikshemvärnsrådet skall vidare

  1. behandla frågor och förslag från hemvärnsråd, och i god tid före ett rikshemvärnsting med yttrande hänskjuta viktigare frågor till tinget,
  2. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer, vilkas verksamhet berör hemvärnet,
  3. besluta om tilldelning av hemvärnets förtjänstmedalj, och
  4. besluta om det antal av hemvärnets silvermedalj som får tilldelas av hemvärnsråd.

Omvärldskunskap för Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021

Vi bedömer att Rikshemvärnsrådet 2019 - 2021 kommer att få verka under en mandatperiod (2019 - 2021) av större förändringar.

Där Rikshemvärnschefen tar befälet över militärregionerna. Som medför en förändring av medinflytande organisation inom ramen för militärregionerna på Hemvärnsrådsnivå.  Det kommer att införas av nya förmågor.

Personal- och kompetensförsörjning avseende rekrytering – förbandsuppfyllnad, grundutbildning, hur vi behåller befintlig personal (värdegrund), chefsförsörjning/-utveckling (grupp-/plutonsbefäl), rekrytering av specialister från frivilliga försvarsorganisationerna.

Hemvärnsutbildningssystemet måste jobba för att öka avtalsuppfyllnaden, öka antalet skyddsvakter. Ha ett fokus på att öva skydda, bevaka och ytövervaka och chefsutbildningar. Utbildningsgruppernas förutsättningar följs upp och utvecklas. Behov av instruktörsförstärkningar för att upprätthålla mycket god kvalitet på våra övningar.

Sist men inte minst försvarsbeslut 2020 som ska verkställas.

Sammanfattningsvis en mandatperiod där Rikshemvärnsrådet kommer att få tänka nytt och pröva olika lösningar! I sina råd till Rikshemvärnschefen.

Är du intresserad av att anta utmaningen så nominera dig genom att trycka här:

Sista anmälningsdag är 2019-05-31

Kalender
Tyck till om sidan