Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Våra förband
Till förbanden
Rikshemvärnsavdelningen
Hemvärnets Stridsskola
Rikshemvärnsrådet
Hemvärnets bataljoner
Frivilliga försvarorganisationer med uppdrag gentemot Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem


VÅRA FÖRBAND

Hemvärnet består av insatsberedda förband som med delar ska kunna verka inom sex timmar.  Till de vanligaste förbandstyperna hör bevakningskompani och insatskompani. Bevakningskompanierna är stabila stationära förband som verkar i länet, medan insatskompanierna är taktiskt rörliga förband med mer krävande uppgifter. Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagn, terrängbil och specialutrustade minibussar. De kan därmed kraftsamla där de behövs som bäst.
Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter, informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare finns CBRN-plutoner, trafikplutoner och pionjärplutoner. Med gemensamma sambands- och ledningssystem är de interoperabla med övriga förband i Försvarsmakten. Beredskapen till insats är mycket hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor. 

ETT AKTIVT FÖRBAND

Kraven på Hemvärnet har ökat eftersom förbanden idag utgör en så stora andel av Sveriges totala försvarsförmåga. Det innebär att kraven också ökar på enskild soldat. Nya förband utbildas med nya förmågor. Hemvärnets underrättelsekompanier har till uppgift att inhämta information genom spaning och ytövervakning. De understöds av hemvärnets flyggrupper. Hemvärnsbataljoner med marina uppgifter verkar längs Sveriges kuster och skärgårdar. Andra nya specialistförband är CBRN-plutoner (hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser), trafikplutoner och pionjärplutoner (ingenjörsförband). Utöver detta har Hemvärnet ett 25-tal musikkårer. Totalt omfattar hemvärnsförbanden ca 22 000 män och kvinnor över hela landet.

Foto: Lars-Eric S

Foto: Lars-Eric S

Kalender
Tyck till om sidan