Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gamla nummer
Utgivningsdatum
Prenumerera
Adressändra
Om tidningen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
TIDNING FÖR HEMVÄRNET
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Välkommen till Tidningen

Tidningen Hemvärnet ägs av hemvärnets medinflytandeorganisation Rikshemvärnsrådet och är den största oberoende tidningen om försvarsfrågor i Sverige.  Vi är i första hand en papperstidning och ger ut sex nummer per år och har en upplaga på cirka 29 000 exemplar/nummer. Vill ni följa vår verksamhet på sociala medier så finns vi på Facebook och Instagram under "Tidningen Hemvärnet" och på Twitter som @TidningenHv.

Bakgrund för digitala möten den 4 december!

Jobbar du hemma under Uniform på jobbet-dagen den 4 december? Här hittar du en bakgrund för digitala mötestjänster i jpg och pdf - matchas givetvis med uniformen!

Bakgrund i jpg

Bakgrund i pdf

Bakgrund engelsk version i jpg

Publicerades: 2020-12-01

Direktiv om Uniform på jobbet-dagen 2020

Uniform på Jobbet-dagen för Hemvärnet den 4 december 2020.

1. Bakgrund

Vid 2017 års Rikshemvärnsting bifölls motionen ”Uniform på Jobbet- dagen enligt engelsk modell”. Motionen föreslog att samtliga hemvärnssoldater får möjligheten att frivilligt bära uniform på arbetet under en ”Uniform på Jobbet- dag”.

 

Rikshemvärnschefen fattade beslut om ett första genomförande, vilket skedde den 29 maj 2019 som ”Uniform på Jobbet-dagen”. Dagen valdes med anledning av detta är Hemvärnets födelsedag.

 

Ordinarie datum för genomförande 2020 var den 29 maj. Med anledning av Covid-19 ställdes detta in och Rikshemvärnschefen beslutade att genomföra dagen den 4 december istället.

 

2. Syfte

  • Bidra till den nationella försvarsviljan genom att personal i militär uniform syns på platser över hela landet.
  • Synliggöra Hemvärnet och samtidigt entusiasmera och väcka intresse samt sprida information till arbetsgivare för Hemvärnet.
  • Uppmärksamma hemvärnssoldaternas frivilliga engagemang till förmån och stöd för Försvarsmakten och vår nation och vårt folk
  • Personal i Hemvärnet ska med stolthet kunna bära sin uniform till/från och på jobbet för att på så sätt få kollegor, arbetsgivare, vänner, familj och medmänniskors erkänsla och uppskattning för sitt frivilliga engagemang.
  • Aktiviteten ska även bidra till ökat engagemang och bibehållandet av Hemvärnets personal.
  • Ur ett rekryteringsperspektiv, under en dag, rör sig i samhället potentiellt ca 20 000 goda ambassadörer som kommer att intressera, entusiasmera och i förlängningen rekrytera till hemvärnet och skapa intresse för Försvarsmakten.

3. Genomförande

Uniform på Jobbet-dagen är en årligt återkommande aktivitet och genomförs den 4 december 2020. Aktiviteten utgör ett frivilligt åtagande för hemvärnssoldater efter att de inhämtat, företrädesvis skriftligt, tillstånd från sin arbetsgivare. Förslag på skriftlig överenskommelse enligt bilaga 4.

 

Strävan är att fältuniform ska bäras i första hand, eftersom den är tilldelad samtliga hemvärnssoldater. Daglig dräkt bärs enbart om arbetsgivaren inte tillåter fältuniform på jobbet. Enligt reglemente uniformsbestämmelser 2015, 1.1.3.2, reglerar uniforms bärande som daglig dräkt eller fältuniform 90 att uniform bör bäras vid deltagande i en sammankomst eller liknande (regementets dag, jubileer m.m.) som anordnas av hemvärnet.

 

Enskild hemvärnssoldats deltagande bygger på;

  1. frivilligt åtagande
  2. inhämtat, företrädesvis skriftligt, tillstånd från sin arbetsgivare att få bära uniform under sin arbetsdag
  3. möjligheten att bära uniformen under verksamhet utanför arbetstid under Uniform på Jobbet-dagen

4. Stöd och kommunikation

De viktigaste budskapen skickas ut genom själva genomförandet av dagen. Att tusentals hemvärnssoldater är synliga på sin arbetsplats och i det civila samhället, ger den stora kommunikationseffekten. Över hela landet synliggör detta stridskraften Hemvärnet och Försvarsmakten.

 

Särskilda kommunikationsaktiviteter genomförs på central, regional och lokal nivå. Rikshemvärnsavdelningen med stöd av LEDS KOMM ansvarar på central nivå för information genom exempelvis publicering på Försvarsmaktens hemsida. Respektive militärregion och utbildningsgrupp ansvarar för regional och lokal anknytning och information. Av central vikt för genomförandet är utbildningsgrupperna, deras rekryteringskoordinatorer och Hemvärnets bataljonsinformatörer på lokal nivå.

 

På central nivå skickas information till Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner & Regioner som arbetsgivareföreträdare.

Information om Uniform på Jobbet-dagen publiceras i Tidningen Hemvärnet (nummer 4 och 5) som information till alla hemvärnssoldater.

Militärregionerna med respektive utbildningsgrupper stödjer vid behov deltagande hemvärnssoldater med beslut om tilldelning av daglig dräkt om arbetsgivare inte tillåter fältuniform.

Genomförandet förutsätter överallt att regional/lokal COVID-19 situation och genomförd riskanalys tillåter detta.

 

Bilaga 1: Kommunikationsplan Uniform på jobbet-dagen 2020

Bilaga 4: Enskild överenskommelse Uniform på Jobbet-dagen

 

Soldatkort för utskrift (A6-format)

Soldatkort för utskrift: (Fyra A6 på A4-format)

Soldatkort för utskrift (Två A5 på A4-format)

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 2020-10-15

Utgivning 2020

Observera att vissa kan få tidningen tidigare. Har du eftersändningen kan det dröja några dagar extra. Det är utbildningsgrupperna som sköter hemvärnssoldaternas adresser så kontakta din utbildningsgrupp om adressen är fel, adresser sid 3 i tidningen (observerar nya adresser from nummer 1 2020 då militärregionerna tagit över)

Nummer/datum:

Nummer 1: 6 mars

Nummer 2: 15 maj (framflyttad två veckor)

Nummer 3: 26 juni

Nummer 4: 25 september

Nummer 5: 6 november

Nummer 6: 18 december

Publicerades: 2020-02-13

Sidnummer: [1] 2 3

Kalender
Tyck till om sidan