Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gamla nummer
Prenumerera
Adressändra
Om tidningen
Annonsera
Policy
Redaktionen
E-BUTIK
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
TIDNING FÖR HEMVÄRNET
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Policy

Tidningen Hemvärnet är en fristående, periodiskt utgiven tidning knuten till rikshemvärnsrådet.

Tidningens roll är att vara en förbindelselänk mellan den centrala hemvärnsledningen och den enskilde hemvärnsmannen och även mellan hemvärnsmännen och förbanden. I detta sammanhang ska tidningen förmedla nyheter och i reportageform och på annat sätt spegla bredden i verksamheten, samt upplåta spalterna för debatt och opinionsbildande inslag i form av krönikor och ledare.

Förändringstakten i hemvärnet är nu den snabbaste i organisationens historia. Det är ett livsvillkor för förankringen av det nya hemvärnet att nyheterna förs ut snabbt och på bred front. Det är också av största vikt att det finns ett forum för fritt åsiktsutbyte om förändringarna.

Tidningen ska ha hög trovärdighet i mottagarens ögon, genom att rapportera även om problem och de skilda åsikter som finns i hemvärnet.

Tidningen är en kanal för rikshemvärnschefen och rikshemvärnsrådet då de vill nå all personal i hemvärnet. Tidningen ska distribueras till alla som har kontrakt för tjänstgöring i hemvärnet. Genom tidningen kan information om hemvärnet också nå hemvärnsungdomar och veteraner, samt opinionsbildare och beslutsfattare utanför Försvarsmakten och högkvarteret.

Rikshemvärnsrådet utser ansvarig utgivare och på denne vilar det tryckfrihetsrättsliga ansvaret. Rådet anställer en chefredaktör som står för utformningen av tidningen.

Kalender
Tyck till om sidan