Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gamla nummer
Utgivningsdatum
Prenumerera
Adressändra
Om tidningen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
TIDNING FÖR HEMVÄRNET
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

Välkommen till Tidningen

Tidningen Hemvärnet ägs av hemvärnets medinflytandeorganisation Rikshemvärnsrådet och är den största oberoende tidningen om försvarsfrågor i Sverige.  Vi är i första hand en papperstidning och ger ut sex nummer per år och har en upplaga på cirka 29 000 exemplar/nummer. Vill ni följa vår verksamhet på sociala medier så finns vi på Facebook och Instagram under "Tidningen Hemvärnet" och på Twitter som @TidningenHv.

Informationsmaterial om "Uniform på jobbet-dagen!

I kommande nummer 2 finns en bilaga i A6-format som ni kan bära med er under "Uniform på jobbet-dagen". Den innehåller information om dagen samt om hemvärnet, där hittar ni även telefonnummer att hänvisa till vid behov.

Bilagan finns att ladda ner för utskrift i olika format:

Bilaga A6-format

Bilaga A5-format

Bilaga A4-format

Publicerades: 2019-05-07

”Uniform på jobbet-dagen”

Den 29 maj i år anordnas för första gången ”Uniform på jobbet-dagen” för hemvärnssoldater för att uppmärksamma det militära engagemanget. Tanken är att de hemvärnssoldater som har möjlighet, och som får tillstånd av sin arbetsgivare, bär uniformen på sitt civila arbete. Hemvärnssoldater uppmuntras även att bära uniform till och från arbetet och under annan lämplig verksamhet under den aktuella dagen. Deltagandet är frivilligt och syftet är att synliggöra och väcka intresse för hemvärnet samt att fira det frivilliga engagemanget. Bakgrunden är en motion som antogs på rikshemvärnstinget 2017. 

Alla hemvärnssoldater måste inhämta tillstånd från sin arbetsgivare för att få bära uniform under sin arbetsdag, företrädesvis skriftligt. I det direktiv som skickas ut finns en bilaga, ”enskild överenskommelse”, med information som arbetsgivaren kan skriva under. Strävan är att fältuniform 90 (m/90) ska nyttjas i första hand eftersom det är tilldelat samtliga hemvärnssoldater och daglig dräkt (m/87) enbart om arbetsgivaren inte tillåter fältuniform på jobbet. 

Vi kommer uppdatera med mer information närmare genomförandet.

Läs mer i direktiv FM2019-2377:3 (2019-02-21): ”Uniform på Jobbet-dagen” för Hemvärnet

Bakgrund
Vid 2017 års Rikshemvärnsting biföll tinget motionen ”Uniform på Jobbet- dagen enligt engelsk modell”. Motionen föreslog att en gång per år genomföra ”Uniform på Jobbet-dagen”, där samtliga Hemvärnssoldater, som vill och med respektive arbetsgivare tillstånd, har på sig sin uniform till och från jobbet samt om möjligt på jobbet.
Rikshemvärnsrådet har sedan under 2018 berett och presenterat motionen för Rikshemvärnschefen som fattade beslut att använda den 29 maj som ”Uniform på Jobbet-dagen”. Dagen valdes med anledning av detta är Hemvärnets födelsedag och även Veterandagen.
 
Syfte
Synliggöra hemvärnet och samtidigt entusiasmera och väcka intresse samt sprida information till arbetsgivare för Hemvärnet. Uppmärksamma hemvärnssoldaternas frivilliga engagemang till förmån och stöd för Sveriges försvarsmakt och folk.
  • Personal i Hemvärnet ska med stolthet kunna bära sin uniform till/från och på jobbet för att på så sätt få kollegor, arbetsgivare, vänner, familj och medmänniskors erkänsla och uppskattning för sitt frivilliga engagemang.
  • Aktiviteten bedöms leda till ett bibehålla perspektiv.
  • Ur ett rekryteringsperspektiv, under en dag, rör sig i samhället potentiellt ca 20 000 goda ambassadörer som kommer att intressera, entusiasmera och i förlängningen rekrytera till hemvärnet och skapa intresse för Försvarsmakten.
Genomförande
”Uniform på Jobbet-dagen”, sker den 29 maj 2019 och återkommer varje år och är ett frivilligt åtagande efter inhämtat tillstånd av sin arbetsgivare. Förslag på överenskommelse enligt bilaga 1.
Enligt reglemente uniformsbestämmelser 2015, 1.1.3.2, reglerar uniforms bärande som daglig dräkt eller fältuniform 90 att uniform bör bäras vid deltagande i en sammankomst eller liknande (regementets dag, jubileer m.m.) som anordnas av hemvärnet. Strävan är att fältuniform ska nyttjas i första hand eftersom det är tilldelat samtliga hemvärnssoldater. Daglig dräkt enbart om arbetsgivaren inte tillåter fältuniform på jobbet.
Enskild hemvärnssoldats deltagande bygger på;
  1.       frivilligt åtagande,
  2.       inhämtat, företrädesvis skriftligt, tillstånd från sin arbetsgivare att få bära uniform under sin arbetsdag,
  3.     möjligheten att bära uniformen under verksamhet utanför arbetstid under ”Uniform på Jobbet-dagen”,
 
Stöd och kommunikation
Utbildningsgrupperna stödjer vid behov deltagande hemvärnssoldater med beslut om tilldelning av daglig dräkt om arbetsgivare inte tillåter fältuniform, information till arbetsgivare eller andra lokala åtgärder.
Rikshemvärnsavdelningen med stöd av LEDS KOMM ansvarar på central nivå för information genom exempelvis Försvarsmaktens hemsida. Respektive förbandschef och utbildningsgrupp ansvarar för den lokala anknytningen och informationen.
Information kommer på central nivå skickas till svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting som arbetsgivareföreträdare.
Bilaga: Enskild överenskommelse ”Uniform på Jobbet-dagen”

 

 

Publicerades: 2019-02-26

Utgivningsdatum 2019

Observera att vissa kan få tidningen tidigare. Har du eftersändningen kan det dröja några dagar extra. Det är utbildningsgrupperna som sköter hemvärnssoldaternas adresser så kontakta din utbildningsgrupp om adressen är fel.

Nummer 1: 8 mars

Nummer 2: 24 maj (framflyttad en vecka)

Nummer 3: 28 juni

Nummer 4: 27 september

Nummer 5: 8 november

Nummer 6: 20 december

Publicerades: 2018-12-13

Sidnummer: 1 [2] 3

Kalender
Tyck till om sidan