Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Sjukvård
Musik
Hundtjänst
Logistik
Ledning
Ungdomsverksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
HemPionjärsoldat

Som pionjärsoldat ingår du i en pionjörpluton. Hemvärnspionjärpluton avses ingå i ett fåtal Hemvärnsbataljoner och möjliggör initialt behov av fältarbetsförmåga utöver den generella fältarbetsförmåga som återfinnas i samtliga hemvärnsförband.

Som pionjärsoldat gör du fyra dygn per år enligt avtal. Till det tilkommer tid för kompletterande utbildning.

Hemvärnspionjärpluton kan lösa en eller flera av nedanstående uppgifter. Övriga uppgifter är krav på vad plutonen kan efter utökad utbildning (utöver nuvarande avtalstid) och tillförsel av resurser (bl.a. ekonomiska). Dessa uppgifter övas först på särskild order. Befälsutbildning genomföras dock för att vidmakthålla kompetens.

I pluton finns flera olika befattningar. Vissa kräver GMU eller motsvarande, andra kräver specialistutbildning med två veckors Gu-F i botten.

Hemvärnspionjärplutons stöd till samhället är viktig och uppgifterna som hemvärnsförbandet kan lösa är omfattande. Insatserna löses inom ramen för ordinarie organisation och med reglementerad utrustning.

Hemvärnspionjärplutonen består av en chefsgrp, tre hemvärnspionjärgrupper samt en materiel grupp.

Uppgifter

Genomföra minspaning samt utföra minvarningsåtgärder.

 • Hantera spräng och tändmedel för förstöringsarbeten samt röjning av hinder.
 • Genomföra enklare befästningsarbeten så som tillfälligt splitterskydd samt skyddsvärn för enskilda soldater.
 • Utföra spärrnings, blockerings och förstöringsarbeten.
 • Utföra enklare förbindelsearbeten som t ex övergångar av större diken för egna fordon samt bygga och betjäna bro klass 26/14 (efter tillförsel av bromateriel KB 4).
 • Utföra signaturanpassning med tillförd materiel.
   
 • Bygga OP och vägspärr (checkpoint)
 • Förstöra flygfält
 • Förstöra förbindelser
 • Genomföra manuell minröjning i högre risknivåer (minbrytning)
 • Genomföra mekanisk inbrytning i hus
 • Genomföra grundläggande nationell minriskutbildning
Kalender
Tyck till om sidan