Oscar Wallgren
Gruppchef
"Myten av gamla gubbar som fikar i skogen är borta."
Cecilia Landgren
INSATSSOLDAT
"Jag gör inte det här för att kriga, jag gör det för att behålla fred."
Kent Munyua
Ställföreträdande plutonchef
"Hemvärnet ger många ökad självkänsla och ett ökat självförtroende"
Carola Nordlund
Hundtjänstbefäl
"Som hundförare är jag soldat med hunden som mitt instrument"

Hemvärnet - en nationell resurs

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, och ytövervaka och skall även stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Läs mer